Zahájení výstavy – VN 20 let

V Městském kulturním středisku ve Vimperku byla 5. 1. 2015 zahájena výstava ,  která připomíná dvacetileté výročí Vimperských novin. Průvodní slovo při vernisáži měl  Karel Beránek.

Na chvíli se slova ujala také paní starostka Ing. Jaroslava Martanová. O hudební kulisu se postaraly Mgr. Hedvika Vavříková a Mgr. Jana Zíková.

 Na třinácti panelech mohou zájemci této výstavy  vidět např. první číslo z dubna 1990 z porevolučního období, kdy v čele VN stál Jiří Potužník a šéfredaktorem byl René Rücker.  Dále je zde možno si prohlédnout, jakým způsobem se po revoluci noviny vyráběly. Nechybí zde informace z roku 1994 – tedy z roku, od kdy výročí počítáme, protože od té doby vycházejí noviny v kuse, bez přestávky. V tento rok začala noviny produkovat studentská firma Nera,  fungující při gymnáziu ve Vimperku, společně s Městem Vimperk.

Ostatní panely jsou průřezem všeho důležitého a zajímavého, co kdy ve VN vyšlo (záchrana nemocnice, zahájení činnosti městské policie atd.). Nechybí přehled všech šéfredaktorů i ostatních členů rady.

Výstava potrvá do 21. 1. 2015.

Mgr. Alžběta Rückerová

Foto: Jaroslav Pulkrábek

Zahájení výstavy – VN 20 let
Zahájení výstavy – VN 20 let
Zahájení výstavy – VN 20 let
Zahájení výstavy – VN 20 let
Zahájení výstavy – VN 20 let
Zahájení výstavy – VN 20 let
Zahájení výstavy – VN 20 let

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku