Zahradní kompostéry

Oznamujeme všem zahrádkářům, kteří si objednali u města Vimperk kompostéry, že  v měsíci květnu 2011 si bude možno  kompostéry vyzvednout, termín bude ještě upřesněn.

Zájemcům budou kompostéry předány na základě  pětileté nájemní smlouvy, předpokládaná cena nájmu bude 20 - 50 Kč/rok. Po uplynutí pěti let  přejde kompostér do vlastnictví nájemce. Podmínkou nájmu je, že nájemce bude využívat kompostér pouze pro vlastní potřebu a nepředá kompostér další osobě.

V současné době je nahlášeno 80 zájemců o  velký kompostér (objem 720 l), 20 zájemců o malý kompostér (objem 400 l) a 10 náhradníků. Fotografie kompostérů [PDF 56 kB] je možno si prohlédnout na webových stránkách města Vimperk. Na této adrese je též umístěn seznam nahlášených zájemců [PDF 44 kB].

 

Prosím, již nevolejte, kompostéry jsou rozebrané.

 

Tel: 388 402 229, 602 527 070 Marie Hejlková

e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz 

 

Marie Hejlková, odbor ŽP 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku