Základy obsluhy PC pro seniory

Pro velký zájem mezi seniory o práci s počítačem zorganizoval MěÚ Vimperk již šestý ročník kurzu Základy obsluhy PC pro seniory.

Kurz, který byl rozdělen do pěti hodin, navštěvovalo celkem sedm účastníků. Během první hodiny se seznámili se základy obsluhy počítače, následovala dvouhodinová práce s textovým programem. Další část byla věnována práci na internetu a na poslední hodině, která byla z důvodu rekonstrukce Turistického informačního střediska přesunuta do náhradních prostor, se senioři seznámili s e-mailem.

Školení seniorů

Všem seniorům se kurz velice líbil a rychle se naučili na počítači pracovat a dokázali splnit zadané úkoly.

Absolventům tohoto kurzu i kurzů předešlých jsou zdarma k dispozici počítače v Turistickém informačním středisku.

Školení seniorů

Školení seniorů

Na závěr kurzu navštívil seniory starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, který všem předal Osvědčení o absolvovaném kurzu.

Město Vimperk 

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku