Zemřel Peter Kaspar

Dne 13.05.2013 ve věku 61 let náhle zemřel bývalý starosta našeho partnerského města Freyung pan Peter Kaspar. Pan Peter Kaspar byl starostou, který byl  společně s paní starostkou města Vimperk Stanislavou Chumanovou hlavním iniciátorem partnerského vztahu obou příhraničních měst, který je pro obě strany  prospěšný a v současné době na velmi dobré úrovni. Kdykoliv to bylo možné a velice často pan Peter Kaspar se společně s manželkou jako starosta Freyungu účastnil v rámci partnerského vztahu velkého počtu akcí ve Vimperku a na Vimperk nezanevřel ani jako již běžný občan svého města a kdykoliv byla možnost vždy město Vimperk při různých příležitostích navštěvoval.

Peter Kaspar

Pan Peter Kaspar, který po několika letech následoval naši starostku Stanislavu Chumanovou bude městu Vimperk také chybět.

 

Peter Kaspar

 

Čest jeho památce.

 

Město Vimperk

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku