Změny v komisích rady města a dozorčích radách městských společností

Rada města na svém zasedání dne 29.05.2017 provedla tyto změny v komisích rady města a dozorčích radách města k 01.06.2017 takto:

  • Povodňová komise – odvolána předsedkyně komise Ing. Jaroslava Martanová, zvolen nový předseda komise Mgr. Pavel Dvořák
  • Redakční rada Vimperských novin – odvolána členka redakční rady Mgr. Irena Malotová
  • Bytová komise – odvolána předsedkyně komise Ing. Jaroslava Martanová, zvolena nová předsedkyně Iveta Preslová, zvolen nový člen komise Lukáš Sýs
  • Dozorčí rada Městské správy domů – odvolán člen DR Ing. Jiří Cais, zvolen nový člen DR Iveta Preslová
  • Dozorčí rada Městských služeb – odvolána DR jako celek ve složení  předseda Ing. Bohumil Petrášek, členové Ing. Martin Paštika a Mgr. Pavel Dvořák. Zvolena nová DR ve složení předseda DR Zdeněk Kutil, členové Mgr. Karel Střeleček a Jan Koller.

 

Město Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku