Datum stránky: 23.8.2017

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon D3

Dne 1.6. 2017 se započala rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, a to v pavilonu D3. V rámci této rekonstrukce byly provedeny nové rozvody vody a kanalizace, přestavba sociálních zařízení do nových dispozic, vybudování sociálních zařízení pro učitele, WC pro zdravotně postižené a zázemí pro úklid.

Celkové náklady projektu činily 2.586.667,00,- Kč včetně DPH a vše bylo financováno z rozpočtu města Vimperk.

Rekonstrukci provedla stavební společnost GSI INVEST s.r.o., Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10.

Marcela Kobrová – odbor investic a údržby

 

 

 

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku