Zvukový záznam z jednání  zastupitelstva

Dne 24.3.2014 schválilo na svém zasedání zastupitelstvo města dodatek k Jednacímu řádu.

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města

V jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města přijatého dne 07.02.2011 č. usnesení 55 se v článku 17 Zápis a zvukový záznam z jednání zastupitelstva města v odstavci (7) na konci textu doplňuje věta: „ Zvukový záznam je zveřejňován na webových stránkách města nejdéle do 15 dnů od skončení zasedání zastupitelstva města po dobu nejméně 6 měsíců.“

 

Záznam je rozdělen podle bodů programu a je možné jej přehrát v prohlížečích, které podporují audio příkazy (Firefox,Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, je možno soubor stáhnout a přehrát jej v přímo v počítači.  Soubory jsou ve formátu ogg, který je určen pro přehrávání na internetu. Pokud používáte Internet explorer,  je nutné pro přehrání soubory stáhnout a nainstalovat kodek pro Windows media player. Kodek lze stáhnout zde.

 

Odkaz na zvukový záznam je umístěn na stránce zastupitelstva nebo je možné zadat internetovou adresu www.vimperk.cz/audio.

 

 

Ženíšek Martin
Město Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku