Datum stránky: 9.5.2011

Sudslavická lípa konzervačně ošetřena

V pátek 29.4.2011 byla odborně ošetřena památná Sudslavická lípa. Město Vimperk se přihlásilo do projektu Zdravé stromy pro zítřek a hodnotící komise vybrala náš strom k ošetření zdarma. Ošetření stromu podpořila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a provedl jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista) David Peřina se svými kolegy. V koruně stromu používají stromolezeclou metodu, tzn. takovou, která je ke stromům velmi šetrná a nedochází k dalšímu mechanickému poškození ošetřovaného stromu. Lípa má uvnitř kmene rozsáhlou dutinu zakrytou šindelovou stříškou. Arboristé citlivě prořezali živé větve po obvodu koruny, tím dosáhli odlehčení koruny stromu, aby lépe odolávala poryvům větru a odstranili suché větve. Ošetřovaný strom, má obvod kmene 1180 cm a jejoodhadované stáří je více než 600let. Nachází se na začátku nově zrekonstruované naučné stezky „Sudslavický okruh", v katastru Výškovice u Vimperka, cca 5 km za Vimperkem směr Volyně, Strakonice, po pravé straně komunikace v louce u mlýna Vanických. Cílem zásahu bylo zlepšení vitality lípy a zvýšení provozní bezpečnosti stromu, což se tímto odborným zásahem v koruně stromu podařilo.

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa