Datum stránky: 2.6.2011

ALEJ ABSOLVENTŮ

V pondělí 30.5. a v úterý 31.5., za krásného jarního počasí proběhla výsadba stromů absolventů 9.tříd, čímž byla založena tradice a postupně ve Vimperku vznikne ALEJ ABSOLVENTŮ 9. tříd. Tuto akci organizačně i materiálně připravil odbor životního prostředí MěÚ Vimperk.

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

V pondělí po 10. hodině se žáci ZŠ TGM Vimperk chopili pracovního nářadí a po slavnostním nástupu nejmenších mažoretek a po vyslechnutí úvodních proslovů starosty Ing. Bohumila Petráška, ředitelky ZŠ TGM Vimperk Mgr. Dagmar Rückerové a vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Vimperk Ing. Josefa Kotála společnými silami a za přispění pracovníků odborné zahradnické firmy MELO Protivín zasadili 2 vzrostlé duby letní (Quercus robur) a připevnili dřevěné tabulky s údaji o absolventech a o vysazeném stromu. Po krátkém kulturním programu žáků popřáli přítomní hosté, jak absolventům, tak i čerstvě zasázeným stromům dobrý start do života. Slavnostní chvíli umocnilo i závěrečné vystoupení mažoretek.

Stromy deváťáků Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

V úterý 31.5., rovněž po 10. hodině, vysázela své 2 duby letní i druhá škola (třídy 9.A a 9.B) - ZŠ Smetanova Vimperk. Úvodních proslovů se tentokrát ujali : ředitel ZŠ Smetanova Vimperk Mgr. Zdeněk Říha, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk Ing. Josef Kotál a vedoucí odboru školství MěÚ Vimperk PhDr. Miloš Beneš. I zde byl připraven krátký kulturní program, žáci vytvořili poselství dalším generacím, své podpisy a společnou fotografií ukryli v láhvi a toto poselství vložili ke kořenům stromů. Vlastnímu sázení asistovali odborníci ze zahradnické firmy MELO Protivím a stromy staticky zajistili vždy 3 kůly. Ruku k dílu přiložili i přítomní žáci 1. třídy, kterým pak byly stromy symbolicky předány do péče a ochrany. Absolventi 9. tříd připevnili ke stromům dřevěné informační tabulky. I zde na závěr zazněly myšlenky o vytvoření tradice a možnosti setkávání absolventů ZŠ po 5, 10 i po 50 letech právě u těchto stromů.

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Všichni zúčastnění se rozcházeli s pocitem dobře vykonané práce a lze jenom doufat, že se nová výsadba nestane cílem vandalů a absolventi, kteří stromy vysadili, se budou moci ke svým stromům vracet po mnoho let.

Stromy deváťáků Stromy deváťáků Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků