Datum stránky: 8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NATURVISION – týden přírody 2020, vyhlašuje 12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Každé dítě může zaslat maximálně dvě práce vytvořené volnou technikou.

Práce na tvrdším papíře musí být na zadní straně opatřeny těmito údaji:

Jméno a příjmení dítěte

          Věk

          Adresa trvalého bydliště

          Škola -  kterou dítě navštěvuje, popř. i třída

Kategorie:

Mateřské školy: 3 – 6 let

          Základní školy: 7 – 10 let a 11 – 15 let

          ZUŠ + Mimoškolní výtvarné kroužky: 6 – 10 let a 11 – 15 let                                          

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

Nejlepší dětští tvůrci budou oceněni na Galavečeru NATURVISION -týden přírody 2020, dne 25. 9. 2020.

Porota vybere nejlepší práci a vítěz obdrží mimořádnou cenu na Galavečeru NATURVISON – týden přírody 2020 – Cenu Stanislavy Chumanové.


Autoři i jejich zákonní zástupci tím, že se této soutěže zúčastní, dávají současně souhlas s bezplatným zveřejněním těchto výtvarných děl pro další propagaci festivalu.

Přílohy:

Štítek k vytištění [PDF 24 kB]

Plakát [PDF 8 MB]

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město