Datum stránky: 25.5.2014

5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen

Ve čtvrtek 15. května 2014 byl slavnostně zakončen 5. ročník Vimperské akademie seniorů předáním certifikátů 74 oceněným seniorům (z 82 přihlášených) za absolvování minimálně 5 ze 7 přednášek. Certifikáty senioři - studenti převzali z rukou místostarostky Města Vimperk ing. Jaroslavy Martanové zároveň s malou drobností na památku v podobě magnetky s vyobrazením věžičky, která je součástí brány vedoucí do vimperského zámku s logem Vimperské akademie seniorů.

V lednu letošního roku byl seniorům - studentům zadán dobrovolný domácí úkol. Jednalo se o výběr jednoho ze tří témat pro slohovou práci. Organizátory akademie seniorů bylo v říjnu 2013 slíbeno ocenění nejlepších slohových prací knihou Romana Hajníka „Vimperk v zrcadle času“ a zveřejněním nejlepší slohové práce ve Vimperských novinách.

Součástí slavnostního zakončení bylo tedy i vyhlášení autorů vítězných slohových prací. Knihou „Vimperk v zrcadle času“ byli oceněni: pí Zdeňka Frühaufová, pí Jana Havlanová, pí Stanislava Hošková, pí Ludmila Klímková, pí Marie Rálková a pan Milan Skolek.

Nejlepší práce byly dvě: od pí Stanislavy Hošková a od pana Milana Skolky. Ve Vimperských novinách budou postupně zveřejněny práce těchto dvou seniorů.

K slavnostní atmosféře ukončení 5. ročníku akademie seniorů přispěla hudební vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy Vimperk.

V závěru slavnostního zakončení 5. ročníku akademie paní místostarostka popřála všem „studentům“ krásné, pohodové prázdniny s načerpáním nové energie z letních zážitků a přáním stejně hojného počtu seniorů - studentů i v dalším ročníku akademie seniorů.

K přání prožití pěkného léta se připojujeme i my - koordinátoři Vimperské akademie seniorů a těšíme se na setkání v příštím již 6. ročníku nejen se stálými studenty, ale i se studenty „nováčky“.

Text: E. Hervertová

Foto: Lenka Švecová

5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen
5. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen