Datum stránky: 20.5.2016

7. ročník Vimperské akademie seniorů byl slavnostně zakončen

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

Ve čtvrtek 19. května byl předáním certifikátů 90 oceněným seniorům (z 96 přihlášených) za absolvování minimálně 5 ze 7 přednášek slavnostně zakončen 7. ročník Vimperské akademie seniorů. Společně s certifikáty, které senioři - studenti převzali z rukou starostky města Vimperk ing. Jaroslavy Martanové a vedoucího Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Mgr. Zdeňka Kuncla, obdrželi zároveň na památku malou drobnost v podobě magnetky s vyobrazením zámku v období podzimu s logem Vimperské akademie seniorů.

Stejně jako v předchozím ročníku, tak i v tom letošním byl v březnu seniorům - studentům zadán vědomostní test. Jednalo se o zodpovězení 16 otázek vztahujících se k pěti předchozím přednáškám. Organizátory akademie bylo slíbeno ocenění nejúspěšnějších „studentů“, kteří správně zodpovědí největší počet otázek. Celkem 13 seniorů zodpovědělo všech 16 otázek správně a jako odměnu získali knihu ze série „Průvodce přírodou“. Součástí slavnostního zakončení bylo tedy i vyhlášení nejúspěšnějších „studentů“ ve vědomostním testu.

Nejúspěšnějšími tedy byli: Jana Adámková, Marie Bendová, Marián Goliaš, Stanislava Hošková, Milada Chvostová, Jaroslava Jakšová, Zdenka Jirušová, Jiřina Kavanová, Jana Marková, Marie Rálková, Jan Tůma, Jaroslava Tůmová, Věra Zwettlerová.

K slavnostní atmosféře ukončení ročníku 2015/2016 přispěla hudební vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy Vimperk.

V závěru slavnostního zakončení 7. ročníku akademie paní starostka popřála všem „studentům“ krásné, pohodové prázdniny s načerpáním nové energie z letních zážitků.

K přání prožití pěkného léta se připojujeme i my - koordinátoři Vimperské akademie seniorů a těšíme se na setkání v příštím již 8. ročníku.

Text: Eva Hervertová
Foto: Jaroslav Pulkrábek

VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku
VaS zakončení 7. ročníku

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město