Datum stránky: 27.3.2013

AKTIVNĚ A UDRŽITELNĚ V KRAJI POD ŠUMAVOU, ZAPOJ SE

Jak se žije lidem v kraji pod Šumavou není lhostejné občanskému sdružení Chance in Nature.Cílem sdružení je maximálně využít možností daného území a zajistit jeho trvalý rozvoj s dodržováním ekologických principů.To se však může podařit pouze za předpokladu spolupráce a partnerství všech aktérů. Proto sdružení pro širokou veřejnost připravilo řadu bezplatných seminářů.

K nejzajímavějším tématům patřilo Dobrovolnictví, Média jako součást každodenního života a Nová média.

Seminář Jak žít zdravě a zároveň ohleduplně k životnímu prostředí se 26.března konal už potřetí.Setkání proběhla ve Strunkovicích na Blanicí, v Chlumanech a v Borové Ladě vždy v zasedacích místnostech tamních obecních úřadů.Téma je velmi aktuální, stále více lidí se zajímá o zdravou výživu i o stav životního prostředí, které na nás zpětně působí.Ing.Vladimír Zatloukal je nejen odborník, ale také oblíbený lektor.Překvapil účastníky např.výsledky globálního výzkumu Světové zdravotnické organizace o zdravotním stavu obyvatel Země. Poprvé v historii na následky přejídání umírá více lidí než na nedostatek potravin! Třetina obyvatel v Čechách je ohrožena nemocí z blahobytu, tzv.metabolickým syndromem!To jsou opravdu alarmující důvod y pro ty, kdo složení a kvalitu své stravy stále ještě nezačali řešit.Na seminářích Ing. Zatloukal upozorňoval i na problémy lesního hospodářství, regulace toků, zemědělských technologií či zástavby krajiny.

"Příroda nepotřebuje ochranu proti lidstvu prostřednictvím hrstky „svatých bojovníků". Příroda si v případě potřeby poradí s lidským rodem svými vlastními prostředky. Člověk ale potřebuje pochopit, že je především součástí přírody a ne jejím pánem, a že se musí podřídit zákonům, které nevytvořil a které jej přesahují," řekl doslova ing.Vladimír Zatloukal.

Další cyklus seminářů má název Zapojování občanů do veřejného dění. Lektor ing.Jan Polášek účastníkům poradí, na koho se obrátit, když mají dobré nápady, jak a proč se aktivně zapojit do rozvoje venkova a možná i jak se stát starostou.Po předchozím setkání ve Volarech jsou další zájemci zváni 4.dubna do Vlachova Březí, 18.dubna do Stach, 30.dubna do Čepřovic.Začátek je vždy v 16 hodin, místem konání je ve Vlachově Březí zasedací místnost Městského úřadu, ve Stachách Centrum vzdělávání STAVOPLAST KL spol. s r.o., v Čepřovicích místní hostinec.

Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou, který realizuje místní akční skupina CHANCE IN NATURE- Local action group, je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Podrobnosti o dalších zajímavých akcích můžete najít na www.chance innature.cz.

Autor: Ivana Šimánková