Datum stránky: 2.6.2011

ALEJ ABSOLVENTŮ

V pondělí 30.5. a v úterý 31.5., za krásného jarního počasí proběhla výsadba stromů absolventů 9.tříd, čímž byla založena tradice a postupně ve Vimperku vznikne ALEJ ABSOLVENTŮ 9. tříd. Tuto akci organizačně i materiálně připravil odbor životního prostředí MěÚ Vimperk.

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

V pondělí po 10. hodině se žáci ZŠ TGM Vimperk chopili pracovního nářadí a po slavnostním nástupu nejmenších mažoretek a po vyslechnutí úvodních proslovů starosty Ing. Bohumila Petráška, ředitelky ZŠ TGM Vimperk Mgr. Dagmar Rückerové a vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Vimperk Ing. Josefa Kotála společnými silami a za přispění pracovníků odborné zahradnické firmy MELO Protivín zasadili 2 vzrostlé duby letní (Quercus robur) a připevnili dřevěné tabulky s údaji o absolventech a o vysazeném stromu. Po krátkém kulturním programu žáků popřáli přítomní hosté, jak absolventům, tak i čerstvě zasázeným stromům dobrý start do života. Slavnostní chvíli umocnilo i závěrečné vystoupení mažoretek.

Stromy deváťáků Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

V úterý 31.5., rovněž po 10. hodině, vysázela své 2 duby letní i druhá škola (třídy 9.A a 9.B) - ZŠ Smetanova Vimperk. Úvodních proslovů se tentokrát ujali : ředitel ZŠ Smetanova Vimperk Mgr. Zdeněk Říha, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk Ing. Josef Kotál a vedoucí odboru školství MěÚ Vimperk PhDr. Miloš Beneš. I zde byl připraven krátký kulturní program, žáci vytvořili poselství dalším generacím, své podpisy a společnou fotografií ukryli v láhvi a toto poselství vložili ke kořenům stromů. Vlastnímu sázení asistovali odborníci ze zahradnické firmy MELO Protivím a stromy staticky zajistili vždy 3 kůly. Ruku k dílu přiložili i přítomní žáci 1. třídy, kterým pak byly stromy symbolicky předány do péče a ochrany. Absolventi 9. tříd připevnili ke stromům dřevěné informační tabulky. I zde na závěr zazněly myšlenky o vytvoření tradice a možnosti setkávání absolventů ZŠ po 5, 10 i po 50 letech právě u těchto stromů.

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Všichni zúčastnění se rozcházeli s pocitem dobře vykonané práce a lze jenom doufat, že se nová výsadba nestane cílem vandalů a absolventi, kteří stromy vysadili, se budou moci ke svým stromům vracet po mnoho let.

Stromy deváťáků Stromy deváťáků Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Stromy deváťáků

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město