Datum stránky: 2.7.2015

Český systém kvality služeb

Turistické informační středisko Vimperk splnilo požadavky Českého systému kvality služeb a získalo certifikát a značku Q.

Certifikát opravňuje organizaci využívat pro tuto provozovnu značku Českého systému kvality služeb, a to v souladu se Závaznými pravidly certifikace.

Úvodní článek zde: Český systém kvality služeb

Kolektiv TIS

Český systém kvality služeb