Datum stránky: 13.10.2017

Chceme jít do projektu "CHYTRÉ MĚSTO" s moderními technologiemi pro nás všechny. Podpořte nás.

Vážení spoluobčané,

před několika měsíci jsme představili myšlenku „chytrého města“ – „smart city“.

Chceme nabídnout našim obyvatelům nové, rychlejší a komfortnější služby.  Rádi bychom proto otevřeli téma technologií a jejich využití. Jak Vám i městu pomoci k velmi praktickým možnostem.

Našim cílem je otevřená debata se všemi.

Jako první téma se nabízí otázka přístupu k vysoko rychlostní síti, která by poté mohla být prostředkem pro další přiblížení služeb města jeho občanům, i dalším, kteří by se rádi podíleli na jeho rozvoji.

Neuvažujeme o chytré technologii jen proto, že je to moderní. Přínos musí být hmatatelný. Často používaným modelem jsou dálkové odpočty energií a vody. Představujeme si, že bychom nejen tímto krokem jako město, ale i občané a firmy ušetřili na zdrojích. Například tím, že by bylo možné osobní kontrolou regulovat teplo či vodu bytu třeba denním sledováním. Je to  jen jedna z mnoha možností. Pro město tyto technologie by mohly přinést možnosti například zlepšení v oblasti bezpečnosti, požární ochrany, zabezpečení budov, odpadovém hospodářství nebo parkování.

Věříme, že se vydáváme správným směrem k modernímu a chytrému městua jeho využití pro pohodlí obyvatel, turistů, organizací či firem.

Děkujeme.

Rada města