Datum stránky: 6.10.2014

Cyklotrasa Volyňka slavnostně otevřena

V sobotu 4. října byla slavnostně otevřena nově vybudovaná Cyklotrasa Volyňka. Stalo se tak při příležitosti Oficiálního ukončení cyklistické sezony v Jihočeském kraji, které se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. října.

Celá akce byla zahájena na vlakovém nádraží Kubova Huť, kde se zaregistrovalo celkem 141 účastníků, kteří dorazili buď vlakem nebo speciálně vypravenými autobusy a nebo po vlastní ose. Po registraci, při které účastníci obdrželi také malé občerstvení, všechny přivítali starosta Kubovy Huti Zbyněk Klose, místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová, starosta Volyně Václav Valhoda a zástupci Nadace Jihočeské cyklostezky Miroslav Sládek a Jan Vlášek.

Po přivítání a zahájení všichni společně vyrazili k Pramenu Volyňky, kde tato cyklotrasa oficiálně začíná. Poté pokračovali po trase až do Strakonic, kde byl první den této akce ukončen na hradě a zde byl pro účastníky připraven kulturní program a večerní posezení. Druhý den pak pokračovali podél Otavy až do Písku.

Děkujeme všem partnerům a spolupracovníkům, kteří se na této akci podíleli.

Tento projekt byl podpořen z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky.

Text: Lenka Švecová, odbor ŠKaCR

Foto: Jaroslav Hervert

Cyklotrasa Volyňka slavnostně otevřena
Cyklotrasa Volyňka slavnostně otevřena
Cyklotrasa Volyňka slavnostně otevřena
Cyklotrasa Volyňka slavnostně otevřena

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město