Datum stránky: 9.9.2010

Dny evropského dědictví 2010 ve Vimperku 18. a 19. září

Ve Vimperských novinách a na webu města Vimperka jste se mohli dočíst o konání dalšího ročníku Dnů evropského dědictví nazývaných též Dny otevřených dveří památek. Slíbila jsem Vám, že Vás budu informovat o situaci se zvonem Maria Hilf, a zda bude v rámci dnů památek vystaven v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Svobody. Bohužel, mistru zvonaři se, dík dalším zjištěným vadám v koruně, nepodaří do tohoto termínu zvon dovést a zkompletovat s dřevěnou hlavicí, a tak se jej dočkáme až během října.

Oproti době, kdy článek do Vimperských novin opouštěl můj stůl do redakce, se udály další drobné, avšak pozitivní, změny v programu této milé kulturní akce. Umělci vystavující na starém hřbitově se rozhodli pro výměnu prostorů. V kapli 14. sv. pomocníků bude vystavovat své krásné fotografie pan Jan Tláskal v rámci autorské výstavy Zastavený čas objektivem Jana Tláskala. V kostele sv. Bartoloměje uspořádá výstavu prosluněných fotografií pan Petr Moravec s hlubokým názvem Slunce je Život, Život je Slunce.

Nově byla do akce přihlášena památka Mgr. Vokurky, městský dům č. p. 11 v ulici Na Baště, který můžete nalézt u starých roubenek kolmo na Steinbrenerovu ulici pod náměstím Svobody. Můžete si zde prohlédnout krásné řemeslné dílo v probíhající rekonstrukci, která předchází budoucí galerii.

Tradičně se k akci přidal i Sbor dobrovolných hasičů ve Vimperku, který sídlí v Kaplířově ulici (mezi hotelem Anna a hotelem Vltava), jenž vystaví svou krásnou historickou hasičskou stříkačku, historickou i současnou techniku a dokumentaci sboru. Pro ty, jež by zajímala historie požárníků a vše o požárech ve Vimperku do hloubky, je připravena procházka po Vimperku s panem Heisem. Sraz je v sobotu 18. září ve 13. hodin v Kaplířově ulici.

Věřím, že Vám výše vyjmenované změny programu dopřejí větší zážitky podzimních dnů, které se snaží Dny evropského dědictví obohatit svou výjimečností. Město Vimperk se bude, společně se mnou, těšit na Vaši návštěvu jeho úžasných historických hodnot.

EHD 2010

Ing. Kateřina Uhříčková

referent státní památkové péče

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město