Datum stránky: 23.8.2010

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VE VIMPERKU

V České republice se Dny evropského dědictví (EHD) konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Celoevropským tématem pro tento rok je krásná myšlenka: Duše památek.

Ve Vimperku se EHD bude konat 18. až 19. září. Otevřená a tajemná bude hladomorna na Zlaté stezce v Hudební hospodě XIII. nad náměstím Svobody, Minimuzeum Zlaté stezky na náměstí Svobody č. p. 8 v budově městského úřadu, farní kostel Navštívení Panny Marie a městská zvonice, ve které bude instalovaná výstava paní Ivany Kozárové s názvem Zbytky staré slávy. Výstava bude věnována tématu průmyslového odpadu, který po sobě zanechali naši předkové. Autorka výstavy jej vlastníma rukama nasbírala v řece Volyňce, jež mnohé poklady zachovala na svém dně. Dále můžete navštívit na starém hřbitově (urnovém háji) krásný kostel sv. Bartoloměje se zrestaurovanými freskami, kde bude vystavovat své fotografie z Vimperka a okolí pan Jan Tláskal a barokní kapli XIV. sv. pomocníků, kde můžete shlédnout nejen nové vitráže, ale i výstavu prozářených fotografií s názvem Slunce je život – život je slunce pana Petra Moravce staršího. Otevřen bude samozřejmě i vimperský zámek, ve kterém můžete navštívit muzeum a shlédnout stálé expozice s tématem sklářství, knihtisku a šumavské přírody. Zároveň si zde můžete prohlédnout výstavy s názvem Šedesát let muzea, Ze sbírek muzea a Rok vody 2010. Ve Vlčkově věži pak můžete shlédnout výstavu věnovanou životu a dílu běloruské básnířky, která byla na zámku vězněná, s názvem Henijuš Larysa. Prohlédnout si můžete i zámek samotný, který ve svém stavu před rekonstrukcí skrývá mnoho zajímavostí, nedořešených otázek a tajů v rámci prohlídkových okruhů. K prohlédnutí bude zpřístupněná i černá brána pod zámkem, ve které bude ve světle svíček vystavovat svá hluboká díla k zamyšlení paní Ivana Řandová.

Pokud situace dovolí, bude v rámci EHD vystaven v kostele Navštívení Panny Marie zrestaurovaný zvon Maria Hilf z roku 1419 a znovu vysvěcen, než bude vyzvednut zpět do městské zvonice. Akce bude včas uveřejněna na webových stránkách města Vimperka (www.vimperk.cz) a na plakátcích EHD.

Všechny památky budou zpřístupněny od 9 do 16 hodin.

Věřím, že Vám i tento rok budou mít vimperské památky co nabídnout, a že Vás jinak uzamčené prostory nalákají k prozkoumání a shlédnutí jejich mnohdy velmi jednoduché krásy vyšperkované lidskými uměleckými díly.


Ing. Kateřina Uhříčková
referent státní památkové péče

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město