Datum stránky: 17.2.2017

Doba Karla IV. v jižních Čechách

Únorovou přednáškou na téma „Reálie doby Karla IV. v jižních Čechách“ pokračoval cyklus 8. ročníku Vimperské akademie seniorů.

Přibližně 80 seniorů si vyslechlo poutavé vyprávění PhDr. Romana Lavičky, pracovníka Národního památkového ústavu z Českých Budějovic, doplněné o obrazovou dokumentaci a vizualizaci nejvýznamnějších památek jižních Čech odpovídající 14. století.

Červenou nití celé přednášky byla otázka „Jak by mohl vidět Karel IV. dané místo v době, kterou sám žil.

Zajímavé bylo také poslouchat vyprávění odborníka o historii Českých Budějovic v létech 1265 až 1361. V těchto letech bylo město jedním velkým staveništěm a tehdejší vládce Přemysl Otakar II. se tehdy odvážně pustil do celkové přestavby, u níž musel nepochybně vědět, že se dokončení nedočká.

Také výraz Hokus pokus souvisí se středověkou liturgií. Slova, která pronášel kněz při mši (tehdy latinsky) zněla Hoc est corpus meum – Toto je mé tělo připomínala laikům nerozumějícím latině „čarování“, která poté aplikovali ve svém osobním životě pod pojmem Hokus pokus.

Březnová přednáška Vimperské akademie seniorů bude tak trochu tajemná, na téma Zločin a trest ve středověku.

Doba Karla IV. v jižních Čechách

Renata Lešková, odbor ŠK

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město