Mobilní rozhlas města Vimperk  - zaregistrujte se, prohlížejte archív, ZmapujTo

VÝZNAMNÉ AKCE

27.5. - 19.6.

ŽIVOT V DIVOČINĚ

ŽIVOT V DIVOČINĚ

Výtvarná soutěž

1.6. - 31.8.

OBCHOD, PRŮMYSL A ŽIVNOSTI VE VIMPERKU

OBCHOD, PRŮMYSL A ŽIVNOSTI VE VIMPERKU

Výstava

28.6.2020

O SNĚHURCE

O SNĚHURCE

Vimperský kašpárek - divadlo Pruhované panenky

AKTUÁLNÍ INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ A VLÁDY ČR

Dění ve městě

Dění ve městě

Tipy na výlet

Vimperské památky

Radnice Vimperk

O čem jedná rada města

Vimperk město sportu

Vimperk město sportu

Steinbrenerova tiskárna - logická hra na principu her únikových

Steinbrenerova tiskárna


Město Vimperk - znak

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.
Město Vimperk - znak

25.5.2020

Prominutí místního poplatku z pobytu

Městský úřad Vimperk, jako správce místního poplatku z pobytu, rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu stanoveného obecně závaznou vyhláškou města Vimperk č. 5/2019 všem poplatníkům místního poplatku, a to za poplatkové období od 01.04.2020 do 31.12.2020.
Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

21.5.2020

Deratizace 2020

V termínu od 25.05.2020 do 25.07.2020 proběhne na území města Vimperk deratizace
Město Vimperk - znak

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.
12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.
Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

7.4.2020

Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020
Kompostárna ve Vimperku otevřena od 7.4.2020

7.4.2020

Kompostárna ve Vimperku otevřena od 7.4.2020

Kompostárna ve Vimperku otevřena od 7.4.2020
Jak se má nyní správně nakládat s komunálním odpadem

31.3.2020

Jak se má nyní správně nakládat s komunálním odpadem

Jak se má nyní správně nakládat s komunálním odpadem u zdravých lidí, u lidí v karanténě a lidí s potvrzenou nákazou onemocnění COVID-19
Provoz Kompostárny ve Vimperku - omezen

20.3.2020

Provoz Kompostárny ve Vimperku - omezen

Z důvodu karantény ČR dochází k uzavření provozu Kompostárny ve Vimperku pro veřejnost od 20.3.2020 do odvolání.
Město Vimperk - znak

14.3.2020

Vimperská pouť - Rezervace míst

Z důvodu současné situace, ohledně opatření vlády se odkládá rezervování míst na Vimperskou pouť na 15.4.2020. O případných dalších změnách budeme informovat.