Datum stránky: 6.3.2018

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 17. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. lednu 2017!

Filmy je možné přihlásit do 18. března 2018!

KATEGORIE:

Německá filmová cena o ochraně životního prostředí

Cena bude udělena filmu, který ukazuje mimořádný způsob ochrany životního prostředí a spojitost s ekologií.

Cena „Divoká příroda“

Cena bude porotou udělena filmu, který nejlépe ukáže propojení témat zvířata a příroda.

Filmová cena „Biodiversität“

Tuto cenu udělí porota filmu, který se podrobně a srozumitelně bude zabývat tématem biodiverzita.

Nejlepší kamera

Cena bude porotou udělena v případě použití kamery zvláštním způsobem, což přispěje k umělecké a estetické kvalitě filmu.

Nejlepší příběh

Cena pro film, který ukáže neobyčejný příběh a nekonvenční dramaturgii.

Cena za filmovou muziku

Cena bude udělena filmu, který bude výjimečný doprovodnou hudbou, která bude zkomponována přímo pro samotný film.

Nejlepší dětský film

Cena pro film, který zaujme děti a ukáže spojitost s přírodou a ochranou životního prostředí.

Cena „nováčka“

Cena pro mladé, jejichž příspěvek inovačně a přesvědčivě splní dané téma. Délka a filmový žánr u této kategorie nehrají žádnou roli. Tato cena je určena pro studenty/učně v oblasti médií nebo pro absolventy s jejich prvními produkcemi.

Cena mládežnické poroty

Mládežnická porota si z přihlášených filmů vybere svého favorita.

Cena publika

Každý z návštěvníků festivalu dává hlas svému nejoblíbenějšímu filmu.

Filmová cena Bavorska

Kmotrem této ceny je FilmFernsehFond Bayern. Cena bude udělena filmu, který bude realizován bavorskými filmaři nebo v bavorské produkci nebo filmu, který se bude věnovat Bavorsku (cena bude udělena během Filmových dnů Bavorský les a vítěz obdrží dotaci 2.000 Euro).

Čestná cena

Cena bude propůjčena osobě nebo organizaci, která se dlouhodobě věnuje oblasti příroda, životní prostředí a ochrana životního prostředí, a to zpravidla v oblasti médií. O cenu se není možné ucházet; cena nebude udělována pravidelně.

Filmy zasílejte na adresu:

NaturVision Filmfestival
Am Anger 22
94556 Neuschönau
philipp@natur-vision.org

Informace k soutěži a přihlašovací formulář naleznete na: http://festival.naturvision.de/de/filmfestival/filmwettbewerb/filmanmeldung.html


Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město