Datum stránky: 28.1.2008

Fotografická soutěž o přírodě „Poklady evropské přírody 2008"

Pošlete nám Vaše nejkrásnější fotografie přírody! Nadace Euronatur a společnost Euronatur Service pořádají ve spolupráci s „natur + kosmos“, společností Deutsche Lufthansa AG a NaturVision 15. ročník fotografické soutěže o přírodě „Poklady evropské přírody".

Pošlete nám Vaše nejkrásnější fotografie z evropské přírody – nezáleží na tom, jestli zvířata, rostliny nebo krajiny! Nejlepší snímky budou vystaveny na podzim 2008 na zámku Wolfstein v bavorském Freyungu, v srdci Bavorského lesa a také v Městském kulturním středisku ve Vimperku na Šumavě a odměněny hodnotnými cenami. Vítězné fotografie budou uveřejněny v časopisech „natur + kosmos", euronatur-Magazin, na internetových stránkách pořadatelů a ve velkoformátovém kalendáři „Poklady evropské přírody 2009“.

Účast je zdarma, je možné vyhrát atraktivní ceny a naší snahou bude vrátit zaslané diapozitivy co možná nejdříve. Svou účastí podpoříte činnost na ochranu přírody společnosti Euronatur.

1. cena: 7 dní bohatých na zážitky dní pro 2 osoby k řekám Narew a Biebrza (severovýchodní Polsko)

2. cena: Dalekohled Zeiss 10 x 40 BT Victory

3. cena: 3 dny pro 2 osoby v oblasti Senne ve východním Vestfálsku

4. cena: Dalekohled Zeiss 8 x 30 B/GA Classic

5. cena: 3 dny pro 2 osoby ve Freyungu, který je branou Národního parku Bavorský les

6. až 12. cenou a cenou poroty je vždy kniha z nabídky společnosti Euronatur Service. Každý vítěz obdrží také nástěnný kalendář „Poklady evropské přírody 2009“. Ceny nebudou vypláceny v hotovosti, právní cesta je vyloučena.

tulen

Uzávěrka pro zasílání fotografií je 31. března 2008

Vaše fotografie zasílejte na:
Euronatur Service GmbH
Naturschätze Europas 2008
Konstanzer Straße 22
78315 Radolfzell
Německo

Porota

Dr. Horst Hamm, zástupce šéfredaktorky časopisu natur+kosmos
Ilona Jerger, šéfredaktorka časopiosu natur+kosmos
Lutz Laemmerhold, Deutsche Lufthansa AG
Gabriel Schwaderer, jednatel společnosti Euronatur
Ralph Thoms, ředitel NaturVision
Gunther Willinger, vedoucí projektu Euronatur

Výherce předchozích soutěží naleznete na www.euronatur.org/fotowettbewerb.

motýl

Podmínky účasti pro rok 2008:

 • Účast a organizátoři. Účast je zdarma. Náklady na organizaci soutěže a zpětné zaslání diapozitivů hradí organizátoři. Organizátory jsou nadace Europäisches Naturerbe (Euronatur), společnost Euronatur-Service, časopis „natur + kosmos“, společnost Deutsche Lufthansa AG a NaturVision. Zúčastnit se mohou všichni fotografové, kteří mají trvalé bydliště v Evropě. Termín pro zaslání je 31.3.2008 (zásilka musí být nejpozději tento den doručena).
 • Motivy a hodnocení. Povolené jsou motivy z evropské přírody. Porota udělí 1. až 12. cenu a „zvláštní cenu poroty“. Snímky 1 – 12 oceněných autorů budou otištěny v kalendáři Euronatur 2009. Rozhodnutí poroty jsou konečná. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit fotografie, jež zjevně porušují pravidla chování fotografů přírody, která si můžete přečíst na www.euronatur.org/fotowettbewerb. Přípustné nejsou digitálně upravené snímky, fotografie domácích zvířat, záběry, ukazující formy pěstování divokých rostlin, a snímky, které nebyly pořízeny v Evropě. Fotografie zvířat, které byly pořízeny v kontrolovaných podmínkách (v zoo, oboře ap.), musejí být na diarámečku a v seznamu označeny "C" (captive).
 • Fotografie. Je možné zaslat maximálně 5 snímků. Dovolené jsou digitální fotografie na CD nezasklené diapozitivy všech formátů. Zasílejte prosím pouze originální diapozitivy nebo velmi dobré kopie! Skeny diapozitivů jsou přípustné, dejte ale pozor na to, že předpokladem pro ocenění je vynikající technická kvalita fotografie (ostrost, osvětlení). Minimální rozlišení fotaparátu pro digitální fotografie musí být 6 milionů pixelů. Digitální fotografie musejí být zaslány ve dvou samostatných souborech na CD:
  1. Soubor „Náhled“: soubor JPEG s rozlišením 1200 x 800 pixelů.
  2. Soubor „Jemně strukturovaná data“: soubor JPEG v plné velikosti a nejvyšším stupni kvality (např. v Adobe Photoshopu uložit ve stupni kvality 12).
  Klademe důraz na neupravovanou dokumentaci přírody, proto nejsou dovoleny dodatečné změny obrazu a obrazové výpovědi. Výlučně jsou povoleny obvyklé postupy celoplošného zpracování obrazu (jako odstín světlosti, sytost, kontrast, ostrost). Titulek musí obsahovat jméno autora, název snímku a číslo snímku (1 – 5) - např. MaxMueller_BraunbaerKroatien_1.jpg.
 • Seznam fotografií. Zásilka musí obsahovat seznam fotografií, u digitálních snímků musí být ve zvláštním dokumentu na CD. Seznam musí obsahovat vedle jména, adresy fotografa, názvu a čísla snímku (1 – 5) také podrobný popis motivu s následujícími údaji: datum pořízení snímku, fotoaparát, objektiv, druh (pokud možno s vědeckým označením), místo (země, region, biotop, chráněná oblast ap.), další informace jako osvětlení, denní doba, okolnosti pořízení snímku, nálada ap.
 • Označení diapozitivů. Pro rozlišení musejí být diapozitivy označeny na přední straně v levém dolním rohu číslem (1 – 5). Kromě toho musí být na přední straně rámečku uveden zřetelně a čitelně název snímku, jméno a adresa fotografa.
 • Práva k fotografiím, ručení a zasílání. Fotograf musí vlastnit všechna práva na fotografie. Snímky nesmějí být blokovány agenturami nebo nakladatelstvími nebo nesmějí být právě vítězi v jiné soutěži. Za nároky třetích osob, poškození nebo ztrátu zásilky (i poštou) pořadatelé neručí. Zásilku je nutné zabalit tak, aby během doručení nemohla být poškozena. Snímky zaslané elektronicky nejsou zasílány zpět; CD budou po ukončení soutěže zničena. Svou účastí na soutěži vyjadřují fotografové svůj souhlas s tím, že zaslané fotografie smějí být použity bez nároku na honorář v rámci činností na ochranu přírody společnosti Euronatur, výstav a publikací organizátorů i v časopisu "natur + kosmos". Otištění fotografie v nástěnném kalendáři " Poklady evropské přírody 2009" bude také bez nároku na honorář. Při každém zveřejnění bude uvedeno jméno fotografa.

kormoran

Bližší informace:

Stiftung Europäisches Naturerbe (Euronatur)
Konstanzer Straße 22
78315 Radolfzell
Telefon: 07732 - 9272-0
Fax: 07732 - 9272-22
Email: info@euronatur.org
www.euronatur.org/fotowettbewerb

Pravidla chování fotografů přírody

Fotograf přírody nesmí za žádných okolností ohrozit život rostlin nebo zvířat nebo narušit jejich způsob života. Existence a dobrý stav tvorů a jejich životního prostředí jsou mnohem důležitější než jakákoliv fotografie.

 • Dodržujte vždy ustanovení zákonů na ochranu přírody.
 • Pořizujte snímky motivů jen v jejich přirozeném prostředí. Trhání květin nebo lov zvířat jen z vůle fotografa je naprosto nepřípustné.
 • Pokud se pořizují záběry, neměl by se měnit ani objekt ani ani jeho okolí a je nutné dbát s největší opatrností na to, aby nedošlo ke zničení přirozené ochrany objektu resp. nebyly překročeny únikové vzdálenosti. Zvláštní opatrnost je nutná při použití blesku.
 • Nedoporučuje se fotografovat ptáky v blízkosti jejich hnízd.
 • Je nutné nikdy nedopustit rušení ptáků hledajících potravu nebo krmících mláďata.
 • Místa shromažďování, spánku nebo odpočinku nesmějí být v žádném případě rušena.
 • Celkově by mělo být zabráněno jakémukoliv vlivu na přirozené životní podmínky. Nepoužívejte proto vábničky typu reprodukce hlasů ptáků nebo krmení zvířat. V případě pochybností se obraťte na místní orgán ochrany přírody.
 • Manipulace se zvířaty (např. držení nebo pohybování) nebo rostlin (např. stlačení) je většinou nevhodné, často to jde udělat jinak a někdy je to i naprosto nepřípustné. Pokud snímky mohou vzniknout pouze za takto zmanipulovaných podmínek, můžete klidně počkat na lepší příležitost.

podle BVNF – belgické sdružení fotgrafů přírody
Odkaz: http://www.bvnf.be/uk_pages/uk_home_code.htm

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město