Datum stránky: 3.12.2012

Hodnocení TIS

Na našem turistickém informačním středisku bylo provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism a profesní organizací A.T.I.C. ČR hodnocení kvality služeb pomocí metody Mystery shopping.
Hodnocení vimperského TIC je 98 % - vysoce nadprůměrné v regionu, i celostátně.

Při Mystery shoppingu byla hodnocena celá řada kritérií, od toho, jak je TIC snadné najít, jak je upravené, vybavené materiály, nakolik láká ke vstupu a další.

Podobně u pracovníka byl hodnocen jeho zájem o klienty, čas, který jim věnuje, aktivitu v komunikaci, přesvědčivost návrhů a to, nakolik působí dojmem odborníka, znalce na region. Hodnotí se i zdvořilost při příchodu a odchodu, oční kontakt a další poměrně náročná kritéria.

Pokud tedy nejsou k těmto kritériím žádné poznámky, znamená to, že pracovník v nich byl bezchybný.

Je třeba si také uvědomit, že šlo o projekt sledování TIC v ČR metodou MS a jeho smyslem je pomoci při celkovém zlepšení služeb, upozornit na to, co je možné, případně žádoucí zlepšit. Ojedinělé chyby se vždy stát mohou a není smyslem akce někoho postihovat.


TIC bylo hodnoceno z pohledu běžného zákazníka, který se k Vám přišel informovat. Každé TIC bylo celkově ohodnoceno tzv. Indexem, ten nabývá hodnoty od 0%-100% a vyjadřuje kvalitu obsluhy TIC (čím vyšší hodnocení, tím lepší). Do celkového hodnocení vstupuje několik parametrů: značení TIC, upravenost exteriéru TIC, vybavení interiéru TIC, jaký má zákazník první dojem z návštěvy, výkon pracovníka TIC a celkový subjektivní dojem klienta z návštěvy informačního centra.

Kolektiv TIS