Datum stránky: 16.11.2017

Jaderná elektrárna Černobyl po 30 letech

Neveselé, přesto nesmírně zajímavé téma, provázelo účastníky listopadového setkání 9. ročníku Vimperské akademie seniorů.

Plánovaná a dlouho slibovaná přednáška pracovníků Národního filmového archivu musela být zatím přesunuta na neurčito z důvodů na straně zajišťovatele přednášky. Byl to velký skok, od odpočinkového tématu jsme se neplánovaně přesunuli k tématu velmi vážnému nepřímo dotýkajícího se života každého z nás.

Mgr. Petr Škopek PhD, vyprávěl o své letošní cestě do Černobylu a uzavřené zóny kolem něj. Mnoho z nás, kdo jsme přednášku vyslechli, napadla možná zdravotní rizika pobytu přímo v místě jaderného výbuchu. A byli jsme překvapeni sdělením, že za 14 hodin pobytu v bezprostřední blízkosti jaderných reaktorů vstřebá lidský organismus mnohem méně radioaktivity než při dvouhodinové cestě letadlem. Zaujalo nás, jak si příroda bere pomalu zpět, to co jí patří, rozpadající se zbytky mateřských i základních škol, administrativních budov, nemocnic, plaveckých bazénů i obyčejných lidských obydlí. Zde všude byli a žili v čase výbuchu lidé.

 Zaujalo nás, že některé budovy patřící k elektrárně jsou i nadále v provozu jako rozvodna elektrického proudu a informační středisko elektrárny. V zóně se nachází několik památníků a pietních míst těm, kteří se podíleli na bezprostřední likvidaci následků havárie.

Je zajímavé, že ročně navštíví Černobyl a zónu kolem něj až 60 tisíc lidí z celého světa. Vše pouze formou organizovaných výprav, nicméně i ty budou v blízké budoucnosti pravděpodobně zrušeny pro zvyšující se bezpečnostní riziko v souvislosti s chátrajícími objekty. Každý den zde tráví svou pracovní dobu desítky zaměstnanců bezpečnostních složek, průvodců jaderné elektrárny nebo zaměstnanců infocentra. 

Věřme ale slovům pana Petra Škopka, že přes to všechno, co se v Černobylu stalo, jsou dnešní jaderné elektrárny samy o sobě bezpečné a houby na Šumavě jíst v množství obvyklém můžeme.

Příští přednáška na téma vánoční zvyky na Šumavě se uskuteční 14. prosince od 10 hodin.


Renata Lešková, odbor ŠK

Jaderná elektrárna Černobyl po 30 letech
Jaderná elektrárna Černobyl po 30 letech
Jaderná elektrárna Černobyl po 30 letech