Datum stránky: 29.4.2016

Jihočeský kompas

V DK Metropol v Českých Budějovicích odstartoval 8. ročník Veletrhu cestovního ruchu. Jihočeský kompas byl zahájen Krajským fórem cestovního ruchu ve čtvrtek 28. 4. a potrvá do pátku 29. 4. 2016.

Úvodního slova se ujal kancléř Pohádkového království Mgr. Marcel Goetz a představil projekt Jižní Čechy pohádkové.

Jednu z páteřních tras Jihočeského kraje - Vltavskou cyklistickou cestu prezentovali zástupci Nadace Jihočeské cyklostezky. Na základě monitoringu cyklistů na trase se rozhodli vydat Atlas vltavské cyklistické cesty, který by měl přispět k udržení cyklisty v regionu.

Odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje seznámil účastníky se spravovanými organizacemi, jsou jimi např. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Muzeum Jindřichohradecka, Alšova Jihočeská galerie apod.

Zástupci rakouského Gmündu přišli pozvat v rámci spolupráce s Českými Velenicemi na jedinečný přeshraniční kulturní festival v Evropě „Přechody“, který se uskuteční ve dnech 21. – 24. 7. 2016.

„Jak spolupracovat?“, tak znělo motto Jihočeské univerzity, která představila práci se značkou, nabídku místních produktů a turistické karty destinace.

Všechny zúčastněné velmi zaujala prezentace mluvčí Jihočeského letiště České Budějovice, které získalo statut mezinárodního letiště. Areál letiště se rozkládá na 300 ha a v jeho areálu nalezneme více než 100 budov a objektů.

Za Jihočeskou hospodářskou komoru vystoupil RNDr. Ladislav Havel. S dlouholeté zkušenosti potvrdil, že „turista je pro každý region otevřenou peněženkou“ a je proto velmi důležité spolupracovat a turistu si předávat.

Dále vystoupili Klub českých turistů, zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu a cestovní kanceláře ATIS a.s.

Slavnostní zahájení veletrhu proběhlo v odpoledních hodinách. Široká veřejnost se může zapojit do pokusu o překonání světového rekordu ve Sletu papírových vlaštovek. Mladí cestovatelé i rodiny s dětmi si budou moci vyzkoušet řadu atrakcí na vlastní kůži a potkat se se spoustou zajímavých osobností jako je např. Kateřina Neumannová, Jakub Vágner a Václav Vydra.

Turistické informační středisko Vimperk poskytlo propagační materiály Vimperka a Šumavy všem návštěvníkům veletrhu prostřednictvím stánku PRO Šumavsko.

Propagační materiály, které jsou na stánku k dispozici, jsou např. Vycházkový okruh Vimperkem a okolo Vimperka, Užij si Vimperk a okolí, Vimperské náměstí, Rozhlédni se po Šumavě, Šumavská nej, Boubín, kalendáříky Vimperka apod.

Všem návštěvníkům přejeme příjemné cestovatelské zážitky.

Text: TIS Vimperk

Foto: Petra Hrušková

Jihočeský kompas
Jihočeský kompas
Jihočeský kompas
Jihočeský kompas
Jihočeský kompas