Datum stránky: 11.11.2016

Klenoty starého věžního hodinářství a záhady Staroměstského orloje 

Logo akademie seniorů 

 

bylo téma druhé přednášky 8. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 10. listopadu. Tématu se ujal akademický sochař Petr Skála, který je restaurátorem věžních hodin a správcem Staroměstského orloje. V první - kratší - části přednášky pan Skála seznámil naše studenty s různými věžními hodinovými stroji, které leckdy dosahovaly i výšky tří metrů a byly stavěné kovářskou metodou. Mezi ně patří i hodinový stroj ve věži chrámu svatého Víta, který je jednímznejvětšíchna světě.

 

Druhá část přednášky - ta obsáhlejší - byla věnována záhadám Staroměstského orloje. A že jich tedy bylo požehnaně. Dokonce některé gotické motivy jsou záhadami dodnes. Proč jsou okolo astrolábu kamenné postavy představující např. pejska nebo opici na větvi? Většině lidí je znáno, že autorem obrázků kalendária je Josef Mánes, ale už málokdo ví, že s orlojem je spjata i osoba Karla Jaromíra Erbena. Samotným autorem orloje není, jak se mnozí dříve domnívali, Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně.

 

Krásné povídání pana Skály bylo doprovázeno promítáním nákresů částí orloje, fotografií jednotlivých postav orloje, porovnáváním vzhledu v různých obdobích, např. původní orloj byl bez apoštolů. Ačkoliv naši studenti určitě viděli Pražský orloj několikrát, pravděpodobně nestačili pojmout všechny postavy a detaily. Přednáška proto pro ně byla velmi zajímavá a podnětná.

 

Téma třetí přednášky 8. ročníku VAS je „Pravěké poklady v jižních Čechách“ a přednášejícím je doc. Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. Na tuto přednášku se mohou naši studenti těšit ve čtvrtek 15. prosince v Městském kulturním středisku Vimperk opět od 10.00 hodin. 

 

Text: E. Hervertová

Foto: R. Lešková

      

 

akademie seniorů
akademie seniorů
akademie seniorů
akademie seniorů
akademie seniorů

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město