Datum stránky: 9.9.2014

Kreslená mapa památek Vimperk

Město Vimperk vydalo nejen pro turisty nový propagační materiál – Kreslenou mapu památek, která bude pro zájemce k dispozici na Turistickém informačním středisku.

Poprvé také bude využita v rámci vimperských Dnů evropského dědictví, které se uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2014.

Mapa je realizována s finanční účastí Jihočeského kraje.

Lenka Švecová

Odbor ŠKaCR

Kreslená mapa památek
Kreslená mapa památek

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město