Datum stránky: 14.9.2006

MĚSTO VIMPERK MÁ NOVÝ INFOBOX

infobox1

Infocentrum dříve

Ve čtvrtek 14. září 2006 byl firmou INFOHELP namontován i připojen na síť první informační box ve Vimperku. Ve snaze zlepšit informovanost návštěvníků města se Vimperk zapojil do společného projektu turistických infoboxů na Šumavě, který iniciovala Komise pro turistiku při Euroregionu Šumava. Na projekt obdrží skupina osmi šumavských obcí a měst dotaci z programu INTERREG IIIA – Dispozičního fondu. Nositelem projektu a příjemcem dotace je město Klatovy.

Nový turistický informační box se nachází v budově, kde sídlí Turistické informační středisko a (na rozdíl o něj) bude v provozu 24 hodin denně. Zatím se jedná o zkušební provoz nejméně do konce měsíce, vzhledem k tomu, že je potřeba ještě doplnit informace a vyzkoušet jeho fungování.

infobox2

Infocentrum nyní

Zařízení bude k dispozici především turistům a návštěvníkům města… A co to vlastně turistické infoboxy jsou? Jedná se o interaktivní zařízení s obrazovkou, sestávající z počítače, monitoru a ovladače. Vyhledávání informací je velmi jednoduché. Infoboxy slouží k poskytování vícejazyčných bezplatných informací ze všech oblastí života regionu i celé ČR. Firma, která na Šumavu, a tedy i do Vimperka, infoboxy dodala, naplní i databáze dostupnými informacemi v češtině i jazykových verzích (angličtina, němčina). Kromě toho má každá obec právo bezplatně umisťovat do infoboxu sama jakékoliv své nekomerční informace. Firma na základě smlouvy pak zdarma poskytuje servis a aktualizaci dat, město se podílí pouze minimální roční částkou na spolupojištění zařízení. A protože infoboxy se svojí nabídkou jsou k dispozici 24 hodin denně, návštěvníci Vimperka najdou dostatek informací např. i ve večerních či nočních hodinách, kdy je zavřené Turistické informační středisko.

Místo pro infobox bylo ve Vimperku vybráno s ohledem na finanční náročnost připojení i stavebních úprav. Podmínkou fungování infoboxu je totiž napojení na elektřinu a počítačovou síť, tak aby se informace později samy programově aktualizovaly. V rozpočtu města byly na tento projekt sice připraveny finanční prostředky, ale pouze na český podíl z projektu (cca 20.000 Kč). Během příprav vyplynula nutnost podílet se spolu s ostatními účastníky projektu na jeho předfinancování. Z rozpočtu města proto byla uvolněna ještě částka 100.000 Kč, která však bude po vyúčtování projektu městu Vimperk (i ostatním zúčastněným obcím) vrácena. Pokud by měl být infobox umístěn někde jinde, kde by se teprve muselo budovat jeho připojení k sítím včetně event. stavebních úprav, vystoupala by výše nutných financí ještě o mnoho výše (dle zkušeností z Písku přes 100.000 Kč). Jestliže se však infobox osvědčí, je možné uvažovat znovu o různých grantech, aby město neneslo náklady na umístění infoboxu včetně stavebních úprav (např. na pěší zóně v Pivovarské apod.) jen ze své kapsy.

Nakonec jen poznámka - vimperský infobox je pojištěn proti poškození již ode dne jeho instalace, takže městu by v případě jeho poškození vandaly nebo živelnou událostí škoda nevznikla… Nezbývá si tedy než přát, aby se vimperští občané ukázali jako větší patrioti, než obyvatelé jednoho nejmenovaného jihočeského města, kde infobox vydržel nepoškozen pouze 14 dní…. Smutné, ale snad budeme mít více štěstí.

Hana Šimková
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Městský úřad Vimperk

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město