Datum stránky: 6.4.2006

MĚSTO VIMPERK NA VÝSTAVĚ TŘÍ ZEMÍ
V PASOVĚ

Ve dnech 18. – 26. března 2006 se uskutečnila v německém Pasově „Výstava tří zemí“ (DreiLänderMesse Passau) a navštívilo ji 73 000 lidí. Pasovský výstavní areál hostil po 9 dní již tradiční výstavní akci, na které byla prezentována přeshraniční spolupráce Bavorska, Horního Rakouska a Jihočeského kraje. Hlavním zaměřením veletrhu je další poznávání života v těchto třech sousedních regionech a rozvoj zejména v oblastech cestovního ruchu a obchodu.

Jihočeskou účast na veletrhu organizovala Jihočeská centrála cestovního ruchu (JČCR) a ve společné expozici jižních Čech se představilo také město Vimperk, zastoupené vedoucí Turistického informačního střediska ve Vimperku Marií Petráňovou. Pro realizaci expozice na pasovském veletrhu obdržela JČCR dotaci z programu INTERREG IIIA Česká republika - Bavorsko. Stánek jižních Čech na ploše 115,75 m2 byl sestaven celkem z 12 pultů, kde se kromě Vimperka prezentovalo i město Prachatice a další jihočeská města a regiony (např. České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice, Tábor, Třeboň). Pro návštěvníky byl jistě velmi přitažlivým zpestřením jihočeské expozice i výčep Budějovického Budvaru. Na sobotu byl na veletrhu naplánován „Jihočeský den“, kterého se zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a ředitel odboru regionálního České centrály cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl.

Setkala jsem se s velmi příznivým ohlasem na naše město i region. Většina návštěvníků Vimperk znala nebo se právě rozhodovali o návštěvě a vybírali si z nabídek ubytování – propagačních materiálů ubytovatelů s nimiž spolupracujeme a nového Katalogu ubytování Šumava - Vimperk a okolí. Zajímali se také o konkrétní informace - např. možnosti cykloturistiky, značení turistických tras a nabídku welness hotelů. Na stánku pro ně byly připraveny přehledné informace o turistických možnostech v německém jazyce, např. jednolistovky: Cyklotruristika, Pěší turistika, Naučné stezky v okolí Vimperka a brožura Poznejte Vimpersko a okolí. Středem návštěvnického zájmu byla Zimní lyžařská mapa Šumavy a brožura Vimperk a okolí. (Tyto materiály jsou celoročně k dostání také na informačním středisku ve Vimperku.) „Výstava tří zemí“ poskytla další prostor pro prezentaci našeho příhraničního regionu. Z ohlasu návštěvníků veletrhu je zřejmé, že Vimpersko je turisticky velmi atraktivním regionem. Dobrá propagace může přivést do našeho regionu stále více návštěvníků. Je na nás, jaké služby a v jaké kvalitě jim poskytneme a zda se budou na Šumavu znovu vracet.

Marie Petráňová, DiS.

vedoucí Turistického informačního střediska ve Vimperku

passau06

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město