Datum stránky: 1.2.2006

MĚSTO VIMPERK VYDALO NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

propagace

Přípravy na letošní turistickou sezónu ve Vimperku jsou v plném proudu. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu a Turistické informační středisko ve Vimperku vydaly na konci minulého a začátkem letošního roku dva nové propagační materiály. Úspěšná brožurka formátu A5 s barevnou obálku „Poznáváme Vimperk a Šumavu“ s veškerými důležitými informacemi týkajícími se města, jeho památek, přehledu přírodních zajímavostí, vyhlídkových bodů, sportovních možností a důležitých kontaktů (která slouží především k prezentaci Vimperka na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí, ale je k dispozici zdarma také návštěvníkům „íčka“) byla vydána i v německé a anglické jazykové mutaci.

S pomocí tohoto propagačního materiálu budou informováni o těch největších zajímavostech Vimperka a jeho okolí nyní také zahraniční návštěvníci našeho města, část nákladu bude poskytnuta i Turistickému informačnímu středisku ve Freyungu. Také poskytovatelé služeb v cestovním ruchu mají možnost si tento materiál na Turistickém informačním středisku ve Vimperku vyzvednout.

Druhým (a velmi potřebným) novým propagačním materiálem je trojjazyčný „Katalog ubytování ve Vimperku a okolí“. Navazuje na velmi úspěšný barevný katalog ubytování, který před několika lety vydalo město Prachatice ve spolupráci s městy Vimperk, Netolice a Volary. Dotisk již v letošním roce nepřicházel v úvahu vzhledem k množství změn v prezentovaných údajích, světlo světa zatím nespatřil ani Euroregionem chystaný souhrnný přehled ubytování za celou Šumavu, a tak vlastně tento náš nový katalog (spolu s dalšími podobnými produkty např. ze Sušicka atd.) velmi úspěšně nahrazuje tento na veletrzích i v íčkách velmi poptávaný materiál.

Katalog ubytování jsme se rozhodli vydat černobílý, čímž jsme docílili velmi přijatelné ceny (cca 6 Kč za 1 výtisk) i možnosti vydat tento materiál v poměrně vysokém nákladu 6.000 výtisků. U obou materiálů jsme stihli i termíny nejdůležitějších letošních veletrhů cestovního ruchu, na kterých se město Vimperk prezentuje a bude prezentovat v rámci celé Šumavy. Naše ubytovací katalogy se tak premiérově představily již na lednových veletrzích Regiontour v Brně a Vacantie v holandském Utrechtu, v únoru míří spolu s dalšími propagačními materiály města Vimperk na veletrhy Holiday World v Praze, Vacances Brusel, Reisen Hamburg a CBR Mnichov. Kromě veletrhů bude katalog bezplatně distribuován samozřejmě i v našem infocentru ve Vimperku a také v blízkých infocentrech na německé straně hranice (Freyung, Haidmühle, Neuschönau, atd.).

Přejme si, aby i tyto nové propagační tiskoviny přispěly k úspěšné turistické sezóně a návštěvníci našeho města měli důvod být ve Vimperku spokojeni.


Renata Lešková – Turistické informační středisko ve Vimperku

Hana Šimková - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město