Datum stránky: 25.1.2010

Banner ROP

Město Vimperk zkolaudovalo

1. etapu sportovně-rekreačního areálu Vodník

V roce 2009 zahájilo město Vimperk rekonstrukci sportovně-rekreačního areálu Vodník a v současné době je zkolaudována 1. etapa. 90 % nákladů projektu bude hrazeno z dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Vodník rekonstrukce

Sportovně-rekreační areál Vodník se nachází na okraji města Vimperk směrem na Sušici a využíván je zejména v zimním období běžkaři. Dráha i další objekty v areálu byly však ve špatném stavu a byla nutná jejich rekonstrukce. Protože se jedná o akci za několik miliónů korun, rozhodlo se město pro využití dotace z Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který kromě dalšího podporuje také projekty v oblasti cestovního ruchu. Žádost o dotaci na projekt zpracovala společnost GARANTA CZ a.s. z Českých Budějovic. „Náplň projektu se nám od počátku velmi líbila. Projekt komplexně řeší rekonstrukci sportovně-rekreačního areálu, který bude celoročně nabízet zajímavé služby a zároveň zlepší atraktivitu města Vimperk pro turisty. Věřili jsme, že projekt bude vybrán ke spolufinancování z ROP Jihozápad," uvedla zpracovatelka žádosti o dotaci Jaroslava Žemličková.

Vodník rekonstrukce

Projekt byl celkově rozdělen do dvou etap. V první etapě bylo zrekonstruováno sociální zázemí, přístřešek pro techniku a veřejné osvětlení. Stavební práce byly prováděny firmou Lesostavby Třeboň a.s., která zvítězila v zadávacím řízení. Až roztaje první sníh, budou započaty stavební práce na rekonstrukci a rozšíření asfaltové dráhy, která spadá do etapy druhé. Dodavatel těchto stavebních prací bude vybrán v zadávacím řízení, které se právě připravuje. Vybudovaná dráha bude sloužit hlavně in-line bruslařům, případně dalším sportovcům (např. cyklistům či skateboardistům) a v zimním období běžkařům. Výhodou areálu je vlastnictví sněžného děla, které zajistí zasněžení také v době, kdy je nedostatek sněhu.

Vodník rekonstrukce

Areál bude moci využívat prakticky kdokoliv - rodiny s dětmi, školy, dospělí, senioři i zdravotně postižení díky bezbariérovosti areálu. Cílem projektu je mimo jiné také naplňování zásad rovných příležitostí v souladu s politikou Evropské unie.

„Díky dotaci z ROP Jihozápad bude naše město zase o něco atraktivnější", vyjádřila své potěšení Marcela Kobrová z odboru investic a údržby Městského úřadu Vimperk, která projekt ve spolupráci s odbornou firmou řídí a administruje. „V současné době plánujeme předložení dalších projektů do tohoto programu. Dva jsou z oblasti školství, jeden z oblasti sportu," dodala dále Kobrová.

25. ledna 2010, České Budějovice

Ing. Jaroslava Žemličková, projektový manažer, GARANTA CZ a.s.

Další informace na www.europa.eu

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město