Datum stránky: 16.12.2015

Město vydalo nový kalendář

„Vimperk pod Boubínem“ je hlavním tématem fotografií, které tvoří nový kalendář pro rok 2016 vydaný městem Vimperk v nákladu 1 100 kusů. Autor snímků, vimperský fotograf Jan Tláskal, zachytil své město s okolní krajinou v různých ročních obdobích a z různých pohledů. Kalendář můžete zakoupit v Turistickém informačním středisku ve Vimperku za 82 korun.

město Vimperk

(PR a propagace)

krása známé zimní krajiny
Jan Tláskal, fotograf

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město