Datum stránky: 17.8.2016

Městské stránky nabídnou vylepšený turistický portál

Město Vimperk v současnosti připravuje novou podobu turistické sekce oficiálních webových stránek www.vimperk.cz. Na její zpracování se podařilo získat dotaci 30.000 Kč z Jihočeského kraje. Atraktivnější grafická úprava turistického portálu zajistí přehledné informace o volnočasových a zážitkových aktivitách i všech zajímavostech a atraktivitách, včetně nezbytného zázemí, které město a jeho okolí nabízí.

„Návštěvníkům Vimperku i místním bude toto vylepšení pro podporu cestovního ruchu k dispozici již na podzim,“ říká Lenka Švecová z odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk. Podoba ostatních sekcí na webových stránkách města zůstane zatím nezměněna.


Město Vimperk
(PR a propagace)

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město