Datum stránky: 5.1.2011

MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

V souvislosti s 10. ročníkem mezinárodního filmového festivalu NATURVISION, který pořádá německá společnost Kultur:Land GmbH z Neuschönau, okresní úřad Freyung - Grafenau a Město Vimperk, byla vyhlášena Mezinárodní fotografická soutěž.

Byli bychom rádi, aby se našlo alespoň několik fotografů, kteří budou svými snímky reprezentovat v této mezinárodní fotosoutěži Českou republiku !

Fotosoutěž „Poklady evropské přírody 2011"

Pošlete nám Vaše nejkrásnější fotky přírody!

Nejlepší snímky budou prezentovány na podzim 2011 v návštěvnickém centrum Bavorského národního parku Luzný a budou oceněny hodnotnými cenami. Vítězené fotografie budou zveřejněny mimo jiné v časopise „natur+kosmos", v magazínu EuroNatur, na webových stránkách pořadatele a v nástěnném kalendáři „EuroNatur 2012".

Účast je bezplatná a máte možnost získat atraktivní ceny.


Termín pro zaslání snímků: do 31. března 2011


Fotografie zasílejte na adresu:

EuroNatur Service GmbH
Naturschätze Europas 2011
Konstanzer Strasse 22
78315 Radolfzell

Více informací naleznete na:

http://www.natur-vision.de/cz/dalsi-projekty/fotograficka-soutez/fotosoutez.html

Podmínky účasti

1. Účast a organizátoři: Účast je bezplatná. Náklady na organizaci soutěže a vrácení diapozitivů hradí organizátoři. Organizátory jsou nadace Europäisches Naturerbe (EuroNatur), společnost EuroNatur-Service, časopis „natur+kosmos", společnost Deutsche Lufthansa a NaturVision. Zúčastnit se mohou všichni fotografové, kteří mají trvalé bydliště v Evropě. Termín pro zaslání je do 31.3.2011 (zásilka musí nejpozději v tento den dorazit). Zaslání mailem nebude akceptováno!

2. Motivy a hodnocení: Povoleny jsou motivy z evropské přírody. Porota udělí 1. až 12. cenu a „zvláštní cenu poroty". Prvních 12 oceněných snímků bude otištěno v kalendáři EuroNatur 2012. Na výstavu bude vybráno celkem 30 fotografií. Rozhodnutí poroty je konečné. Pořadatelé mají právo vyřadit fotografie, které porušují následující pravidla www.euronatur.org/fotowettbewerb. Přípustné nejsou digitálně upravené snímky, fotografie domácích zvířat, záběry ukazující formy pěstování divokých rostlin a snímky, které nebyly pořízeny v Evropě.

3. Fotografie: Je možné zaslat maximálně 5 snímků. Povolené jsou digitální barevné fotografie na CD a nezasklené diapozitivy všech formátů (žádné kopie, žádné černobílé snímky a žádné panoramatické fotky!). Pošlete prosím pouze originální diapozitivy nebo velmi dobré kopie! Scanny diapozitivů jsou povoleny, ale pozor na to, že předpokladem pro ocenění je vynikající technická kvalita fotografie (ostrost, osvětlení). Minimální rozlišení fotoaparátu pro digitální snímky je 6 megapixelů. Digitální snímky musí být zaslány ve 2 samostatných souborech na CD:

1. soubor „Náhled" - soubor JPEG s rozlišením 1200 x 800 pixelů

2. soubor „Jemně strukturovaná data" - soubor JPEG v plné velikosti a nejvyšším stupni kvality (např. v Adobe Photoshopu ve stupni kvality 12).

Titulek digitálních snímků musí obsahovat jméno autora, název snímku a číslo snímku (1 - 5) - např. MaxMueller_Braunbaer_C_BayrWald_1.jpg. Snímky zvířat

a rostlin ze zoologických zahrad, ohrad, obor, botanických zahrad, atd., musí být na rámečku diapozitivu a v názvu označeny písmenem „C" a v seznamu snímků musí obsahovat příslušné informace.

4. Digitální zpracování: Klademe důraz na neupravovanou dokumentaci přírody, proto nejsou povoleny dodatečné změny obrazu a obrazové výpovědi. Povoleny jsou pouze obvyklé postupy celoplošného zpracování obrazu (jako je odstín světlosti

a kontrast), výřezy pouze pokud nezmění výpověď snímku. Kompozice (spojení více obrázků nebo částí obrázků) a vícenásobné nasvícení nejsou povoleny. Odstranění zvířat, částí zvířat nebo rostlin, rušivých prvků nebo lidí rovněž není povoleno. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyžádat si u digitálních snímků u fotografa originální raw-soubor (z důvodu dokázání autenticity).

Fotosoutěž

5. Seznam fotografií: Při zaslání fotografií musí být součástí zásilky německý nebo anglický seznam fotografií, u digitálních snímků jako samostatný soubor na CD (v pdf nebo Excelu). Seznam musí kromě jména, mailu a adresy fotografa obsahovat název a čísla snímků (1 - 5) a také podrobný popis motivů s následujícími údaji: datum pořízení snímku, fotoaparát, objektiv, druh - pokud možno s vědeckým označením, místo (země, region, biotop, chráněné území, zoo,...), další informace jako osvětlení, denní doba, okolnosti pořízení snímku, nálada, apod.

6. Označení diapozitivů: Pro rozlišení musejí být diapozitivy označeny na přední straně v levém dolním rohu číslem (1 - 5). Kromě toho musí být na přední straně rámečku zřetelně a čitelně uveden název snímku, jméno a adresa fotografa.

7. Práva k fotografiím, ručení a zaslání: Fotograf musí vlastnit všechna práva na fotografie. Fotografové předají autorská práva k fotografiím; při zveřejnění budou uvedeni jakou autoři u své fotografie. Účastí v soutěži předávají autoři pořadatelům právo k bezplatnému použití snímků pro tyto účely:

- výroba kalendáře

- výstava vybraných snímků v rámci soutěže

- zveřejnění v publikacích a na webových stránkách pořadatele

- použití pro účely reklamy a propagace

- nadaci EuroNatur a společnosti EuroNatur Service ke zveřejnění ve svých vlastních publikacích k propagaci ochrany přírody v Evropě. Použití nevýherních snímků bude nejdříve konzultováno s fotografem a bude uzavřena smlouva.

Snímky nesmějí být blokovány agenturami nebo nakladatelstvími. Za nároky třetích osob, poškození nebo ztrátu zásilky (i poštou) pořadatelé neručí. Zásilku je nutné zabalit tak, aby během doručení nebyla poškozena. Snímky zaslané elektronicky nejsou zasílány zpět; CD budu po ukončení soutěže zničena.

Další informace na níže uvedených kontaktech:

Lenka Švecová

odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Městský úřad Vimperk

Steinbrenerova 6

385 01 VIMPERK

Tel: 388 402 263, 602 236 484

Lenka.svecova@mesto.vimperk.cz

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město