Datum stránky: 19.3.2009

Milénium Zlaté stezky

Milénium Zlaté stezky, neboli 1 000 leté výročí od zahájení „ provozu" na Zlaté stezce , významné obchodní cestě, po níž se dopravovala do Čech především sůl, se nezadržitelně blíží.

Města ležící na všech třech větvích této stezky se již začala připravovat na blížící se výročí, které připadá na 19. dubna 2010.

Ve středu 18.března se sešli političtí představitelé měst z Čech a Bavorska ve Freyungu a dohodli, že společná oslava k zahájení významného výročí se uskuteční v neděli 18. dubna 2010 dopoledne v prostoru Mechového potoka na státní hranici mezi Českými Žleby a Bishofsreutem. V odpoledních hodinách pak bude setkání pokračovat v Bavorském Waldkirchenu.

Akce jednotlivých měst ležících na Zlaté stezce pak budou organizovány těmito městy samostatně v průběhu roku 2010 a společně vyvrcholí v roce 2011 v Kašperských horách, nejmladším článku Zlaté stezky.

O všech připravovaných akcích bude veřejnost průběžně informována a je srdečně zvána k účasti.

zlata stezka

Účastníci společného jednání k Miléniu Zlaté stezky svolaného přednostou Okresu Freyungu-Grafenau Ludwigem Lanklem ( první zleva).

MěÚ Vimperk

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město