Datum stránky: 15.11.2005

Na lyžích v NP Šumava 2005/2006

Každým rokem přijíždí do Národního parku Šumava desetitisíce (a dost možná i několik set tisíc) lidí prožít si své zimní radovánky. Příznivci aktivní zimní dovolené, lyžaři-běžkaři, už jistě vědí, že na Šumavě se nachází nejrozsáhlejší síť udržovaných značených tras pro lyžaře u nás. Většina ze 320 udržovaných tras rolbou se nachází na území Národního parku Šumava. V letošním roce k nim přibylo opět několik dalších úseků, které napomáhají zatraktivnění území, a které bychom rádi představili.

Za účasti Obce Stožec a Správy NP vznikla zcela nová lyžařská trasa v jižní části Šumavy spojující Stožec s Novým Údolím, kde se nachází i v zimě poměrně frekventovaný hraniční přechod do Německa, do obce Haidmühle. Tato, 4 km dlouhá trasa umožňuje výletní okruhy ze Stožce ať již jižním směrem ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu anebo severozápadním směrem za úžasnými výhledy na bývalé Krásné Hoře. Právě návrat je od nynějška snadno možný po přímé spojnici z Nového Údolí podél Studené Vltavy.

V oblasti Trojmezí je již čtvrtou zimní sezónu bílá stopa upravována velmi dobře vybavenou rolbou v majetku Regionálního sdružení Šumava. Požitek z jízdy zde umocňují jednak různé typy krajin, od lesa až po rozsáhlá otevřená bezlesí, a pak také menší koncentrace lyžařů ve stopě než, na které si museli zvyknout návštěvníci v centrální části Šumavy. Nová trasa přispěje určitě k přílivu dalších, ukázněných turistů, protože kdo jednou do této bílé stopy naskočí, tak už nechce jinou.

Dá se ovšem předpokládat, že ještě více bude využíváno nové spojení z Filipovi Huti do Kvildy. V lesích Města Kašperských Hor a Správy NP Šumava byla nalezena a především připravena pro průjezd rolby nová lyžařská trasa. Znamenalo to i určité zásahy do porostu a úpravy terénu, ale oba správci lesů svým vstřícným přístupem dokázali, že jim na spokojenosti návštěvníků a potažmo na rozvoji regionu záleží. Díky tomuto novému spojení nám vznikl zajímavý lyžařský okruh z Kvildy na Horskou Kvildu, odtud na Filipovu Huť s možnou odbočkou do Modravy, a pak zpět do cíle, na Kvildu.

Dá se očekávat, že k velkému kvalitativnímu skoku v úpravě lyžařských stop letos dojde ve spádovém území obce Borová Lada, která získala novou rolbu na údržbu lyžařských tras za přispění Evropské Unie. Rozsáhlá předsezónní příprava tras počítá s úpravou dvojstopy na mnoha nových úsecích: okruh kolem Chalupské slati, trasa z Borových Lad na Knížecí Pláně a odsud dále jak do Strážného, tak na Bučinu.

Mgr. Josef Štemberk,

Správa NP a CHKO Šumava

zima

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město