Datum stránky: 18.8.2006

NOVÉ VYBAVENÍ V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM STŘEDISKU

icko1

Město Vimperk si uvědomuje nutnost poskytování kvalitních služeb turistům, proto podalo v červnu 2004 žádost o grant do SFMP Phare na „Přestěhování Turistického informačního střediska“. Díky přijetí žádosti mohl být tento projekt realizován a infocentrum se od 1.5.2005 nachází v nových moderních prostorách bezbariérového domu na Náměstí Svobody.

Projekt měl velmi pozitivní dopad, který se projevil ve zvýšení návštěvnost infocentra o 100 %. Při provozu jsme také zaznamenali potřebu doplnit nové prostory o nové vybavení - nosiče prospektů, prodejní regály atd.. Infocentrum spolupracuje s ubytovateli ve městě a širokém okolí, spolky, informačními středisky, krajským úřadem, městy a obcemi. Vydává také řadu vlastních materiálů. Stávající vybavení se proto jevilo jako nedostatečné.

V červenci 2006 proběhlo vyúčtování zmíněného projektu a Městský úřad Vimperk poskytl možnost využít zbylé finanční prostředky na úpravu interiéru TIS. Dle našich představ a zkušeností byl zhotoven nový inventář, který umožnil zlepšení kultury prodeje a přehlednějšího umístění volně dostupných materiálů. Díky těmto změnám mají turisté a návštěvníci odpovídající zázemí k čerpání informací pro trávení svého volného času.

icko2

Marie Petráňová, DiS.
Turistické informační středisko
Vimperk

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město