Datum stránky: 17.8.2006

Nový film o Vimperku

dvd vimperk

Město Vimperk se ujalo za celý mikroregion „Horní Vltava – Boubínsko“ organizace zajímavého projektu – DVD filmu o zdejším regionu. V úterý 15. srpna byly ve Vimperku filmy slavnostně předány starostům obcí a slavnostně pokřtěny.

Propagace města i mikroregionu byla dosud orientována z velké míry na tištěné materiály, publikace a prospekty. Nicméně se stále častěji ukazovalo jako nutnost - představit region i atraktivnějšími formami prezentace, které jsou navíc díky rozvoji elektronických médií lehce dosažitelné např. i ze zahraničí. Stále častěji jsme konfrontováni s nutností nabízet propagaci i těmito novými mediálními prostředky.

Vzhledem k finanční náročnosti se města a obce dohodly na spolupráci a také spolufinancování. Současně město Vimperk podalo na projekt žádost o dotaci do Dispozičního fondu v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Žádost byla schválena, takže se město Vimperk mohlo pustit do příprav a spolupráce se starosty obcí, autorem komentáře i režisérem.

Pro jednotlivé obce bylo finančně mnohem výhodnější podílet se na takovémto společném filmu, než když by si něco podobného objednávaly samostatně. Finanční podíl každé z dvanácti obcí činil díky dotaci z EU pouze neuvěřitelných 12.000,- Kč. Mnozí čtenáři jistě netuší, v jakých cenových relacích se při natáčení podobných filmů pohybujeme…. Takže jen pro obecnou představu – pokud by nějaké město pořizovalo podobný film bez spolupráce s dalšími subjekty i bez dotací, muselo by si ve svém rozpočtu připravit částku minimálně dvacetinásobně (!) vyšší.

Časovou i organizační náročnost projektu dvanácti měst a obcí vyvažuje ale skutečnost, že výsledkem je netradičně pojatý film, lépe řečeno 12 filmů, skládajících se ze společné hlavní tzv. „mikroregionální“ neboli „šumavské“ části, a pak ze samostatné části o obci, která je do tohoto společného šumavského „základu“ odpovídajícím a uměleckým způsobem začleněna. Celek tak lépe divákům představí zdejší území, vzhledem k tomu, že všechny obce mikroregionu jsou se Šumavou bytostně spjaty. Nebudeme zavírat oči před tím, že i největší město mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko, osmitisícový Vimperk, není co do atraktivnosti nabídky pro návštěvníky nějakým „tygrem“. Ve spojení s okolní překrásnou šumavskou přírodou, turistickými a sportovními možnostmi v okolí města i v návaznosti na zajímavosti v ostatních obcích je však již řeč o něčem naprosto jiném. Takto prezentovaný Vimperk, ale i ostatní obce mikroregionu, bude mnohem přesvědčivěji lákat nové návštěvníky, nebo připomínat těm současným, jak je „u nás“ hezky. Pro zajímavost - po seznámení s naším projektem se do filmu se svým vztahem k Šumavě svěřila i jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších zdejších osobností - olympijská vítězka Kateřina Neumannová.

Nově vzniklý film v české, anglické a německé verzi bude určitě využit na akcích propagujících naše město a region, jako jsou veletrhy cestovního ruchu nebo různé prezentace pro novináře a odborníky konané agenturou CzechTourism. Kromě turistických informačních středisek na české straně bude poskytnut k prezentaci také všem blízkým příhraničním infocentrům v Bavorsku pro zpestření nabídky a zlepšení informovanosti návštěvníků. Film by měl na trhu zacelit mezeru, která v našem regionu v této oblasti je a představit Vimperk, mikroregion a Šumavu jako dobré místo k trávení volného času, s možností poznávání kulturních památek, ale hlavně přírodních krás tohoto neobyčejného kraje.

NOVY film

Hana Šimková
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Městský úřad Vimperk

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město