Datum stránky: 18.9.2017

Ohlédnutí za letní sezónou

Oproti loňskému roku vzrostla návštěvnost turistů na Turistickém informačním středisku ve Vimperku od ledna do srpna o 1500 lidí. Celkový počet do srpna dosáhl 12 614 návštěvníků. Pro zajímavost, německy hovořících turistů přišlo oproti loňskému roku o 130 více a anglicky hovořících byl zaznamenán nepatrný úbytek. Celkem navštívilo infocentrum do této doby 1106 cizinců.

V měsíci dubnu byl vydán v nákladu 6000 kusů nový propagační materiál Stopy v památkách Vimperka. Tentokrát jsme se zaměřili na opomíjené památky a detaily Vimperka.

Pro hlavní turistickou sezónu jsme vydali nové magnety Vimperka a Šumavy. Fotografie na tyto magnety byly pořízeny z našich fotoaparátů. Na základně značné poptávky ze strany turistů byl vydán nový pohled Vimperské náměstí.

V měsíci červnu byla veřejnosti slavnostně představena nová logicko interaktivní hra Steinbrenerova tiskárna. Cílem hry je v časovém limitu 60 minut vyřešit šifry, najít skryté indicie, rozluštit tajné kódy a objevit skryté klíče. Tato hra se těší značné oblibě.

Pohádková kancelář Turistického informačního střediska Vimperk byla povýšena na Regionální pohádkovou infokancelář v Týně nad Vltavou na pohádkovém dni. Pro naše infocentrum to znamená ukončovat vandrování s pohádkovým pasem, vandrovkou a 4pohledem. Naše kancelář dává konečné logovtipné razítko, vystavuje diplomy vandrovníkům a vydává drobnou odměnu. Zároveň proběhlo při této příležitosti předání pohádkového žezla pro pořádání dalšího pohádkového dne v roce 2018 ve Vimperku.

V prostorách dětského koutku byla v měsíci červnu zahájena pohádkovým kancléřem Mgr. Marcelem Goetzem výstava "Nejhezčí turistické pohlednice, kalendáříky a vizitky ČR 2017" a "Pohlednice z filmů Zdeňka Trošky a s logovtipy Jaroslava Kerlese". Pan místostarosta Lukáš Sýs v rámci vernisáže spolu s ostatními účastníky pokřtil novou knihu "Posvátná místa Šumavských plání", od autora Ing. Pavla Kozáka.

Od července do září se zapojilo infocentrum spolu s odborem kultury do Charitativní akce pořádané Prachatickým deníkem. Zájemci mohli nosit do infocentra kabelky, kravaty, dětské knížky apod. Celý výtěžek z akce poputuje prostřednictvím městské charity k dětem, které potřebují finanční podporu pro rozvoj svého talentu. 

Turistické informační středisko se do této doby zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze a konference TourConf v Českých Budějovicích, kde se diskutovalo na téma partnerství a přeshraniční spolupráce. Dále proběhla setkání zástupců informačních center v Malenicích, Železné Rudě a s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu v Českých Budějovicích.

Kolektiv TIS

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město