Datum stránky: 24.8.2015

Oslava ve Výškovicích

V sobotu 22. srpna byla ve Výškovicích slavnostně předána do užívání nově opravená a rozšířená požární zbrojnice. Jak si považují v osadě svých hasičů, bylo znát na veliké účasti. Kdo mohl a chtěl, tuto příležitost si nenechal ujít. Vždyť hasiči patří mezi hlavní hybatele spolkového života v osadě.

Jejich aktivity by jim mohly závidět i mnohem větší obce. Staří nebo mladí přišli všichni a měli možnost si prohlédnout nový interiér zbrojnice. Jak si považují nové budovy je vidět na jednom z oken, kde místní umělecký kovář vykoval znak hasičů, sekyrku.

Při výletě po okolí se máte sami možnost přesvědčit na návsi ve Výškovicích o dobře odvedené práci.

Karel Beránek

Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích
Oslava ve Výškovicích

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město