Datum stránky: 9.3.2009

OSLAVY MILÉNIA ZLATÉ STEZKY

V příštím roce bude slavit své tisícileté výročí stará obchodní cesta - Zlatá stezka.

Je zřejmé, že města a obce nacházející se v její blízkosti si nenechají tuto jedinečnou příležitost k oslavě ujít. Oslavit výročí soumarské cesty z Pasova, která později dostala přízvisko Zlatá, se chystáme také ve Vimperku.

zlatá stezka

Z jednání mezi bavorským okresem Freyung - Grafenau a Regionální rozvojovou agenturou Šumava vyšla snaha do výročí zatáhnout celý region a chystá se podání velkého společného projektu do programu Interreg, ve kterém jsou samozřejmě zapracovány i dílčí aktivity Města Vimperk, Gymnázia i MěKS k oslavám milénia Zlaté stezky ve Vimperku. Jedná se např. o vydání různých propagačních materiálů s tématikou Zlaté stezky, semináře, literární soutěž, městské slavnosti i např. cyklistickou štafetu atd.

Projekt oslav, který počítá s rozpočtem kolem 700.000 Euro, by se měl skládat z celé řady aktivit a protáhne se až do roku 2011, kdy kulaté výročí slaví i kašperskohorská větev stezky. Přestože všechny tři větve vznikaly v jinou dobu, rozhodla se pracovní skupina oslavy spojit, protože z dnešního pohledu jde o jednu Zlatou stezku, která výrazně ovlivnila celý region a projekt je potřeba v tomto smyslu i propagovat.

Od listopadu loňského roku tedy intenzivně probíhají jednání za účasti zástupců všech tří českých koncových měst stezky (Prachatic, Vimperka a Kašperských Hor) s kolegy z Bavorska. Na posledním jednání koncem února byl vytvořen základ marketingového plánu a řešila se také problematika společného loga oslav. Během následujících týdnů by mělo proběhnout jednání s menšími obcemi ležícími na všech 3 větvích stezky a dokončení konkrétního projektu tak, aby byl včas podán.

O projektu by mělo být slyšet již v letošním roce, a to díky akcím zaměřeným na média. Navíc by 19. dubna tohoto roku mělo proběhnout v několika městech tzv. „vybubnování" a ohlášení oslav. Právě 19. dubna totiž sepsal německý císař Jindřich II. darovací listiny, kde se existence této obchodní stezky poprvé zmiňuje.

Text a foto: Jaroslav Pulkrábek, Vimperk

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město