Datum stránky: 27.3.2014

Pěvecký sbor Canto Gymnázia a SOŠe Vimperk na návštěvě u vévody Albrechta z Valdštejna

Dne 19. března se náš pěvecký sbor po delší době opět rozhodl změřit své síly s dalšími v soutěžním klání, a to tentokrát jednom z nejprestižnějších. Zúčastnil se jubilejního XX. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů „Gymnasia cantant“. Regionální kolo v Praze organizují ve vzájemné spolupráci Senát Parlamentu České republiky, Občanské sdružení Gymnasia cantant a Malostranské gymnázium.

Pěvecký sbor Canto Gymnázia a SOŠe Vimperk na návštěvě u vévody Albrechta z Valdštejna

Do celostátního kola v Brně jsou sbory vybírány na základě výkonů v kolech regionálních. Ta se uskutečnila v průběhu února a března v Praze, Brně a Ostravě. Sbory mají možnost zúčastnit se ve dvou kategoriích – v kategorii A s povinnou skladbou a obsazením (nejméně 15% chlapců) a v kategorii B s volným repertoárem, přičemž jedna ze skladeb musí být vícehlasá lidová píseň bez doprovodu. Z kategorie A postupují porotou vybrané sbory do celostátního kola podle postupového klíče a sbory z kategorie B mohou být do Brna pozvány na základě doporučení poroty z regionálního kola a dle kapacitních možností akce.

Jelikož máme v našem sboru pouze dva hochy, soutěž jsme absolvovali v kategorii B společně s dalšími šesti sbory. V kategorii A se utkaly sbory čtyři.

Pěvecký sbor Canto Gymnázia a SOŠe Vimperk na návštěvě u vévody Albrechta z Valdštejna

Velmi příjemné zázemí nám poskytlo Malostranské gymnázium, v jehož podkrovní učebně jsme strávili takřka půl dne a na jehož střeše se kochali překrásným výhledem na hradčanské panorama. Celá soutěžní akce probíhala ve Slavnostním sále Valdštejnského paláce, kde jsme si dopoledne doslova vychutnávali perfektní akustiku a nádherné prostředí. Naše vystoupení přišlo na řadu v půl druhé odpoledne. Zpívali jsme jako poslední, jedenáctý sbor. Následně jsme byli příjemně překvapeni hodnocením nejen z úst sbormistrů ostatních pěveckých těles, ale i odborné poroty, která ocenila vyváženost pěveckých hlasů, smysl pro rytmus a přirozený, příjemný projev. Pan profesor Mátl z brněnské JAMU vyslovil přání, abychom se zúčastnili celostátního kola v Brně. Vše ovšem závisí na výše uvedených kapacitních možnostech akce.

Mé poděkování patří všem členům Canta za výborný výkon, panu sbormistru Vladimíru Petržilkovi z Loun za velkou pomoc a podporu a Radě města Vimperk a Radě rodičů při GaSOŠe za finanční příspěvky na cestovné.

Jana Tláskalová