Datum stránky: 19.10.2012

Vimperská akademie seniorů zahájila úvodní přednáškou již 4. ročník svého působení ve Vimperku

Přednáškou na téma Lidová architektura na Prachaticku začal ve čtvrtek 4. ročník vzdělávacího cyklu Vimperská akademie seniorů. Všech 58 přítomných seniorů se zájmem vyslechlo první ze 7 přednášek, kterou poutavým způsobem přednesl ředitel Prachatického muzea Mgr. Pavel Fencl.

Do letošního ročníku bylo přijato 72 studentů – seniorů, kteří byli seznámeni s přednáškovým plánem letošního roku. Mezi přednášky, na které se mohou těšit, jsme po dohodě s pracovníky Akademie věd a Národního památkového ústavu zařadili také přednášku o Polyxeně z Pernštejna či přednášku o historických zahradách jižních Čech.

Novinkou letošního ročníku jsou „sešity na úkoly“, jež obdrželi všichni přihlášení senioři. Zodpovídání zadaných úkolů je čistě dobrovolné, nicméně aktivita bude na konci roku oceněna.

Listopadová přednáška se bude konat 8. 11. od 10 hodin. Veškeré informace jsou uvedeny na webových stránkách www.vimperk.cz/akademie

akademie seniorů

akademie seniorů

Eva Hervertová, Renata Lešková – odbor školství, kultury a cestovního ruchu, MěÚ Vimperk