Datum stránky: 2.6.2010

Banner ROP

Rekonstrukce a rozšíření sportovně-rekreačního areálu Vodník ve městě Vimperk

V roce 2009 zahájilo město Vimperk realizaci projektu „Rekonstrukce a rozšíření sportovně-rekreačního areálu Vodník ve městě Vimperk", v jehož rámci byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, prodloužení veřejného osvětlení, rekonstrukce přístřešku na technické zázemí areálu a výstavba nové in-line dráhy v celkové délce 988 m. Tento projekt s celkovými způsobilými náklady 9,742 mil. Kč získal finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Výše této podpory činí 90% z celkových způsobilých nákladů projektu.

Stavební realizace projektu byla ukončena dne 21.5.2010 předáním dokončené stavby in-line dráhy.

in line dráha Vodník

Věříme, že pro návštěvníky a širokou sportovní veřejnost bude přínosem projektu rozšíření možností sportovního využití, zvýšení atraktivity města v oblasti cestovního ruchu a zlepšení nabídky volnočasových aktivit ve Vimperku. Areál bude moci využívat prakticky kdokoliv - rodiny s dětmi, školy, dospělí, senioři i zdravotně postižení díky bezbariérovosti areálu. Cílem projektu bylo mimo jiné také naplňování zásad rovných příležitostí v souladu s politikou Evropské unie.

S výsledky realizace projektu se mohou všichni zájemci blíže seznámit na slavnostním otevření modernizovaného areálu Vodník, které se uskuteční 13.6.2010 ve 13.00hod a jehož součástí bude uspořádání prvního sportovního klání „ Vodnická brusle". Slavnostní otevření se uskuteční za přítomnosti hlavních představitelů města a hostů, mezi něž bude patřit i bronzový medailista z OH Vancouver 2010 p. Martin Jakš.

Další informace na www.europa.eu

Marcela Kobrová

Referent odboru investic

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město