Rožmberkové a Vimperk (1554 – 1601)

Vimperské panství koupil Vilém z Rožmberka v roce 1554 od svého švagra, nejvyššího kancléře českého, Jáchyma z Hradce, za 12.000 kop grošů českých. Nákup panství souvisel s rozšiřováním dominia Rožmberků, které pan Vilém v polovině 16. století uskutečňoval. Vimperské panství z hlediska výnosnosti nepatřilo nikdy k významným doménám rodu.

Jedním z prvních cílů nového majitele bylo uzpůsobit nepříliš pohostinný vimperský hrad dočasnému pobytu dvora. Vilém zde pobýval zpravidla jednou do roka. V roce 1559 zde truchlil nad úmrtím manželky Kateřiny z Brunšviku a v zimních měsících v roce 1560 zde našel úkryt před „morovým povětřím“ v Českém Krumlově.

Petr Vok z Rožmberka, portrét v životní velikosti, Charles Louis Philippot, 19. stoletíV září 1565 při osamostatnění 26 letého Petra Voka z Rožmberka mu Vilém předal do správy tři okrajová územní dominia (která mohl nejsnáze postrádat), panství Soběslav s hradem Choustník, tvrz Želeč s druhým panstvím a třetí panství vimperské. Petr, obdivovatel renesančního životního stylu západoevropských zemí, si za své sídlo vybral gotický hrad ve Vimperku, protože zde již byly Vilémem provedeny některé stavební úpravy a on se tak mohl soustředit na oživení sídla hlučným společenským děním, loveckým zábavám a hostinám.

V červenci 1566 koupil dům na náměstí, z roku 1587 je doložena zpráva o vyslání rožmberského dvorního malíře a umělce Baltazara Maggiho z Aronga na zámek ve Vimperku. Petrovi vadila odlehlost Vimperka, proto v roce 1569 koupil dům na Starém Městě pražském a bechyňský zámek, který přičiněním italských a českých umělců proměnil v jeden nejskvostnějších renesančních zámků v Čechách. V roce 1577 se na bechyňský zámek přestěhoval a 23 let byl jeho hlavní rezidencí.

Na zámku ve Vimperku nechal pouze malý počet služebnictva, čeledi a úředníků, kteří vykonávali správu panství, mezi nejznámější správce patřil Jan Černý z Vinoře. I když Petr Vok pobýval ve Vimperku jen málo, nezapomněl na vimperské měšťany. V roce 1583 udělil cechovní výsady řeznickému cechu, v roce 1587 provaznickému cechu. V roce 1598 udělil Petr Vok městu Vimperk právo vařit pivo a pro pivovar a otop dovolil brát dřevo z panských lesů. Vzhledem k velkému finančnímu zatížení souvisejícího s reprezentační a diplomatickou činností obou vladařů jako předních představitelů českého království a velkých dluhů byl Petr nucen rozprodávat panství. V roce 1601 kupuje, velice výhodně, vimperské panství za 20.000 kop grošů českých Volf Novohradský z Kolovrat (od roku 1599 nejvyšší sudí český, majitel lnářského zámku).

Petr Vok z Rožmberka zemřel v Třeboni v neděli 6. listopadu 1611 ve věku 72 let. V letošním roce uplyne 400 let od vymření slavného rodu Rožmberských, kteří se ve své době významem srovnávali s postavením krále a stopy jejich působení nacházíme v jižních Čechách dodnes.

Milena Smolová – vedoucí muzea

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město