Datum stránky: 18.4.2011

Rožmberský rok ve Vimperku

V letošním roce uplyne 400 let od úmrtí posledního mužského potomka rodu Rožmberků Petra Voka. Protože byli Rožmberkové mimo jiné spjati také s městem Vimperk, zapojili jsme se velice rádi do tohoto projektu.

Slavnostní zahájení proběhne v neděli 22. května 2011 ve 14:00 hodin na vimperském zámku. Při této akci bude představen nejen celý projekt, ale i nabídka kulturních akcí a místních podnikatelů. Projekt je ozvláštněn tím, že jsou do něj zapojeni již zmínění podnikatelé, kteří si pro návštěvníky města připravili různorodá menu, která budou stylizována do doby Rožmberků a budou lákadlem po celou sezónu. Místa, kde Vám tato menu budou nabídnuta, naleznete velice snadno, a to díky jednotným vlajkám s logem Rožmberského roku.

Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří se na projektu Rožmberský rok ve Vimperku podílejí.

Veškeré informace o projektu naleznete na www.rozmberskyrok.vimperk.cz .

Akci podpořil Jihočeský kraj.

Lenka Švecová, Renata Lešková

Odbor ŠKaCR

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město