Datum stránky: 0.0.0000

Senior bez nehod

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů pokračoval ve středu 16. ledna přednáškou z projektu „Senior bez nehod“.

Tato přednáška, která byla pojata formou divadelních scének spojených s odborným výkladem, přítomné seniory velice zaujala a příjemně překvapila.

Cílem projektu je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu.

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 18 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 24 %.

Veškeré informace k projektu naleznete na www.seniorbeznehod.cz.

Další přednáška, tentokráte „Původní a tradiční recepty Šumavy“, se uskuteční ve čtvrtek 21. února od 10:00 hod. v Městském kulturním středisku.


Text: Lenka Švecová, Odbor ŠK; Senior bez nehod

Foto: Mgr. Adéla Jiříková, Odbor ŠK

Senior bez nehod
Senior bez nehod
Senior bez nehod

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město