Datum stránky: 5.6.2006

Slavnostní otevření a předání atletické dráhy u ZŠ TGM ve Vimperku

Dne 1.6.2006 proběhlo za účasti žáků , pedagogů , vedení školy a pozvaných hostů slavnostní symbolické otevření rekonstruované běžecké dráhy a její předání do užívání Základní škole TGM Vimperk.

Slavnost zahájila ředitelka školy Mgr.Dagmar Rückerová s následným vystoupením mažoretek . Po slavnostním projevu starostky města paní Stanislavy Chumanové a za účasti vedoucího odboru školství, kultury a CR MěÚ PhDr. Miloše Beneše a pracovníka oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Mgr. Jana Steinbauera , pak paní starostka spolu s ředitelkou školy přestřihly páska a užívání rekonstruované atletické dráhy tím bylo oficiálně zahájeno.

Jako první měli možnost dráhu vyzkoušet žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků školy.

dráha TGM

Rekonstrukce a výstavba dráhy s umělým povrchem a s doskočištěm byla realizována za významné finanční pomoci Jihočeského kraje, který v rámci Grantového programu na podporu rozvoje sportu v Jihočeském kraji poskytl Městu Vimperk na zajištění akce grant ve výši 500.000,-Kč.

Celková cena realizovaného projektu pak činila takřka 773.000,-Kč.

Celou akci dodavatelsky zajišťovaly a ve velmi dobré kvalitě předaly tři firmy.Poděkování proto patří firmám SWIETELSKY stavební, s.r.o., České Budějovice, Velkostatku Tetín, s.r.o. a Technickým službám Radim Kučera, Vimperk

Realizovaný projekt zásadním způsobem kladně ovlivnil úroveň nabídky sportovišť ve Vimperku. Za velmi výrazné finanční pomoci Jihočeského kraje byla úspěšně zrealizována rekonstrukce jednoho sportoviště, v jejímž rámci tak vznikla první běžecká dráha s umělým povrchem v regionu Prachaticka.

dráha TGM

Nezbývá než věřit, že upravená atletická dráha s doskočištěm bude dobře sloužit svému účelu a dopomůže žákům a sportovcům dosahovat kvalitnějších sportovních výkonů.

Alena Szabová

odbor investic a údržby MěÚ Vimperk

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město