Datum stránky: 18.5.2011

Stromy „deváťáků"

Koncem měsíce května (30.-31.5) se uskuteční připravovaná akce - Výsadba stromů žáky 9. tříd. Město Vimperk chce založit tradici, kdy by si každá třída, která končí povinnou školní docházku, vysadila strom. Ten by byl místem, kam by se mohli žáci po letech vracet při setkáních třídy. Letos na dvou základních školách ve Vimperku (ZŠ TGM Vimperk a ZŠ Smetanova Vimperk) ukončují docházku 4 třídy žáků 9. tříd, budou se tedy sázet 4 duby letní - Quercus robur. Výsadba bude ze strany města Vimperk materiálně zajištěna a žáci 9. tříd ve spolupráci se svými partnery, žáky z 1. tříd, sami stromy zasází na předem určené místo. Spoluprací s 1. ročníky při výsadbě bude zajištěna kontinuita péče o mladý strom v době, kdy se absolventi ZŠ rozběhnou do života a do světa. Strom bude opatřen tabulkou s údaji o třídě, roku výsadby a druhu vysazeného stromu.

Realizací tohoto projektu a jeho udržením v budoucích letech se snažíme zlepšit vztah jednotlivců k veřejné zeleni, ale i posílit pocit hrdosti v mladé generaci, že patří zrovna do města, kde se může podílet na zlepšování svého okolí a podpořit její zájem o celkové dění ve městě Vimperku. Výsledkem bude obnova kousku zeleně v rámci města, konkrétně vznik nové „Aleje absolventů" a dnešní deváťáci tuto tradici zahajují.

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město